Arkiv: 2010

Remiss med anledning av undantag från föreskrifter (TLVFS 2009:4)

22 november 2010

Sveriges Apoteksförening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade remiss och lämnar därför följande kommentarer.

På en övergripande nivå vill Sveriges Apoteksförening påpeka att nuvarande prissättningsmodell för generika är problematisk svårhanterlig utifrån en rad olika aspekter, vilka medför risker och onödiga kostnader för samtliga inblandade parter.

Dagens modell förhindrar en dynamisk prispress samt långsiktighet och förutsägbarhet i marknaden. Den överdrivet styrda generikamodellen, som ska styra mot försäljning av endast en generikaleverantörs vara per månad, skapar logistiska problem och kostnader i flera led. Förutom att drabba apoteksaktörerna negativt skapar myndighetens system en struktur som hindrar marknadskrafterna att verka och motverkar långsiktigt agerande bland leverantörer. Vidare riskerar modellen att utarma leverantörsbredden i marknaden då små generikaleverantörer kan slås ut av bredsortimentsleverantörer. Den högst bristfälliga tillgängligheten till månadens vara under 2010 påvisar att den teoretiska modellen inte fungerar praktiskt och medför tillgänglighetsrisker för patienterna. Modellen leder till ständiga byten av läkemedel för patienten, till och med under ett och samma recepts giltighetstid, vilket även det är en ytterligare patientsäkerhetsrisk. Ytterligare en allvarlig nackdel med dagens system är att det inte alls tar hänsyn till icke prismässiga faktorer som till exempel leverantörernas förmåga att tillhandahålla produkter eller hållbarhetsaspekter kopplade till produkterna.

Läs mer »

Världsomspännande aktion mot falska och illegala läkemedel

15 oktober 2010

Myndigheter i över 40 länder har 5-12 oktober deltagit i en samordnad aktion riktad mot näthandeln med falska och illegala läkemedel. I Sverige har Polisen, Tullverket och Läkemedelsverket samverkat, vilket bland annat resulterat i stora beslag och ett flertal gripanden.
Tullverket och Polisen har beslagtagit 50.000 tabletter av varierade läkemedel under operation Pangea III. Drygt hälften togs i beslag efter tillslag mot sex nätapotek i landet, medan övriga beslag har gjorts i det ordinarie post- och paketflödet från utlandet. Tolv personer har gripits, misstänkta för inblandning i den illegala försäljningen.

För att bedriva apoteksverksamhet i Sverige krävs tillstånd från Läkemedelsverket. Samtliga medlemmar i Sveriges Apoteksförening har tillstånd och står för en trygg och säker läkmedelsförsäljning både i apoteksbutiker och på internet. Den försäljning av läkemedel som sker från apotek med tillstånd i Sverige ska inte blandas ihop med den aktion som nu drivs mot den illegala marknaden. Sveriges Apoteksförening stödjer svenska och utländska myndigheters aktion och uppmanar våra kunder att vända sig till apotek med tillstånd från Läkemedelsverket.

Läs mer

Stor förbättring av öppettider på svenska apotek

6 september 2010

PRESSMEDDELANDE
2010-09-06

Den nya apoteksmarknaden har medfört en dramatisk förbättring av öppettiderna på apotek i Sverige. Sedan apoteksomregleringen har det skett en ökning av öppettiderna med 850 timmar i veckan. 167 stycken apotek har förbättrat sina öppettider enligt nya siffror från Sveriges Apoteksförening.

– Dagens siffror visar på ett tydligt sätt det engagemang apoteksaktörerna har för att förbättra servicen gentemot kunderna. Genom nya satsningar har tillgängligheten för den enskilde förbättrats avsevärt. Människors vardag förenklas betydligt när de nu kan besöka ett apotek på tider som passar dem själva bättre, säger Johan Wallér, VD på Sveriges Apoteksförening.

De nya siffrorna visar också att det sedan apoteksomregleringen öppnat 100 nya apotek runt om i Sverige.

– På mycket kort tid har antalet apotek i Sverige skjutit i höjden. Historiskt har Sverige haft ett mycket lågt antal apotek per invånare jämfört med resten av Europa. Sedan fler aktörer fått möjligheten att öppna apotek ser vi nu att klyftan minskar snabbt. Genom att möjliggöra för fler aktörer att öppna, driva och äga apotek skapas en dynamik som medför bättre service och större tillgänglighet för kunderna, avslutar Johan Wallér.

För mer information kontakta:
Johan Wallér 070 239 16 06
johan.waller@sverigesapoteksforening.se

Djurfarmacia öppnar apoteket Trollet i Trollhättan

7 juli 2010

PRESSMEDDELANDE 2010-07-07

Nu har Djurfarmacia Sverige AB fått Läkemedelsverkets tillstånd att öppna apotek! Sista veckan i juli öppnar vi apoteket Trollet i butiken på Trollgatan i Trollhättan. Apoteket Trollet är både ett öppenvårdsapotek med distanshandel och ett specialinriktat djurapotek. Djurfarmacia erbjuder nu hela konceptet från partihandel och butik med apotek, veterinärservice, specialfoder och egenvårdprodukter för djur, webbhandel, telefonrådgivning om djurens läkemedel och egenvård, förlag med speciallitteratur för hund, katt och häst samt externutbildning.

Djurfarmacia Sverige AB är ett privat familjeföretag, som bildades 2007 av leg. receptarien och djurfarmacevten Birgitta Molin i Trollhättan. Företaget har specialistkompetens genom Birgittas mångåriga arbete på djurapotek.
– Vi satsar på att ha den största kompetensen inom djurläkemedelsområdet för att personligt och snabbt kunna serva djurägare, veterinärer och andra kunder, säger Birgitta Molin.

Djurfarmacia är nu det nya alternativet för läkemedelsförsörjning till djurägare:
• specialiserad på djurläkemedel
• lätt att nå – inga mellanhänder
• levererar snabbt till förmånliga priser
• håller kylkedjan vid leveranser av vacciner
• kan hantera receptarvoden

Du når oss direkt på
telefon: allmänheten 0520-520 890 och -350 60, veterinärer, läkare, tandläkare -520 892
fax: 0520-520 893
adress: Djurfarmacia, Apoteket Trollet, Trollgatan 12, 461 34 Trollhättan
e-post: info@djurfarmacia.se
nätet: www.djurfarmacia.se och www.bm-djurhalsorad.se

Välkommen till Djurfarmacia och Apoteket Trollet – djurapoteket med specialkompetens!

Distansapoteket ApoEx godkänt av Läkemedelsverket

7 juli 2010

2010-07-06
ApoEx har idag fått tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek. Det första apoteket beräknas öppna i augusti. ApoEx vision är att bli ledande i landet på distanshandel med läkemedel.

En aktör som tänker nytt
På en apoteksmarknad där många aktörer valt mer eller mindre samma strategi ser ApoEx VD, Jens Berlips, stora möjligheter till differentiering: ”Vår ambition är inte att konkurrera med detaljhandeln kring schampo och handkrämer. Vi kommer att fokusera på det verkliga problemet: de med störst behov av läkemedel. För dessa grupper kommer vi att under hösten lansera innovativa tjänster som tar bort behovet av apoteksbesök”.

ApoEx ser framåt
Det har varit en utdragen process för de nya aktörerna att bli godkända då IT-stödet för receptexpediering försenats. Arbetet har inte stått still för det: ”Vi kommer att en gång för alla rita om kartan för läkemedelsförsörjning för vård och omsorg i Sverige” säger Jens Berlips.

ApoEx grundades 2009 i samband med omregleringen av apoteksmarknaden av bröderna John Patrick och Jens Berlips. John Patrick har en bakgrund som läkare och Jens har arbetat inom finans- och IT-sektorn. Tidigt rekryterades Åsa Norrman som apotekschef tillika farmaceutiskt ansvarig. Åsa arbetade tidigare på distansapoteket i Sollefteå, där hon var biträdande chef och kvalitetskoordinator.

ApoEx affärsidé är att sälja läkemedel på distans. Visionen är att bli ledande i landet på distanshandel. Detta skall uppnås i nära samarbete med vård och omsorg.

Kontakt:
Jens Berlips, VD
 0703 999 112 
jens.berlips@apoex.se
ApoEx AB 
Box 6079
 102 32 Stockholm

Kontakt:
+46 70 239 16 06

E-post:
info@sverigesapoteksforening.se

Besöksadress:
Regeringsgatan 60 B
111 56 Stockholm