Arkiv: 2011

Apoteksbranschen på SACO-mässan

1 december 2011

HÄLSA! MÅNGFALD! FRAMTID!
Välkommen till Apoteksbranschen! Oavsett om du brinner för kemi, läkemedel eller
entreprenörskap ger apoteksbranschen dig unika möjligheter till ett spännande arbete.

Besök oss på SACO-mässan och träffa Apotekstekniker, Receptarier och Apotekare! Vi svarar på dina frågor om hur det är att arbeta på apotek och var man kan studera de olika apoteksrelaterade utbildningarna i Sverige.

Vi finns på mässan i Malmö den 23 november och Stockholm 1-2 December och vi ser fram emot att träffa dig. VÄLKOMMEN!

Läs mer på: Sveriges Apoteksförening studentsida

Faktafel i Svenska Dagbladet

9 november 2011

I dagens Svenska Dagbladet skrivs det att statens kostnader för läkemedel ökat sedan omregleringen. Detta är felaktigt.

Skattebetalarna har inte fått höjda kostnader på grund av omregleringen. Kostnaderna för staten för läkemedel ligger på 22,9 miljarder kronor för 2011. Under 2010 var den 23,2 miljarder kronor. Den minskade alltså med 300 mkr från 2010 till 2011. Samtidigt har Sverige fått fler än 300 nya apotek och väsentligt utökade öppettider på apoteken. Apoteksomregleringen har därför inneburit stora vinster för samhället till en lägre kostnad för skattebetalarna.

Sveriges Apoteksförening representerar apoteksbranschen i Sverige. Bland våra medlemmar finns stora aktörer, små aktörer, statliga och privata. Gemensamt för hela branschen idag är att det finns lönsamhetsproblem. Det första nya apoteket gick i konkurs under oktober. Det var småföretagarapoteket Hermelinen i Luleå. Andra aktörer har aviserat att de måste se över sin verksamhet ur ett lönsamhetsperspektiv. Apoteksmarknaden befinner sig fortfarande i en stor förändringsprocess där branschen gemensamt med regering och myndigheter måste arbeta för en långsiktigt väl fungerande läkemedelsförsörjning i medborgarnas tjänst.

För mer information kontakta:
Johan Wallér, VD Sveriges Apoteksförening
070 239 16 06
johan.waller@sverigesapoteksforening.se

Sveriges Apoteksförening är branschorganisationen för apoteksaktörer och har idag 13 medlemsföretag som driver cirka 1250 apotek över hela landet.
Sveriges Apoteksförening företräder apotek i Sverige och deras ägare och arbetar för att skapa goda förutsättningar för apoteksverksamhet på den svenska marknaden. Apoteksbranschen är en del av den svenska hälso- och sjukvården och ansvarar för en trygg och säker läkemedelsförsörjning i hela landet. I vår bransch arbetar människor med stor kunskap om läkemedel, läkemedelshantering, läkemedelsanvändning och hälsofrågor.

Ny praxis ska ge ännu bättre kundservice på apotek

6 oktober 2011

För första gången presenterar nu Apotekarsocieteten och Sveriges Apoteksförening en standard för god apotekssed, GPP (Good Pharmacy Practice). GPP beskriver hur farmaceuterna ska ta hand om kunderna på bästa sätt. Den svenska GPP baseras på en internationell standard formad av Världshälsoorganisationen, WHO och FIP, den internationella farmaceutfederationen.

GPP tar fasta på att apoteksbranschen är en del av hälso- och sjukvården. Apotekens rådgivning ska ha en hög kvalitet och alltid utgå från kundens behov. Till exempel utgör kundens ålder, utbildning, livssituation, etc viktiga faktorer för att rådgivningen verkligen når kunden på kundens egna villkor. Det är först då som farmaceuternas rådgivning kan spela en avgörande roll för hur kunden fullföljer sin läkemedelsbehandling.

Dagens apoteksmarknad består av en mångfald aktörer där det är viktigt att all apotekspersonal har ett gemensamt arbetssätt och praxis. Genom GPP får nu apotekspersonalen en gemensam grund för hur de ska arbeta med kunderna och hur rådgivningen ska ges.

– Apoteksmarknaden tar ansvar, säger Johan Wallér, VD Sveriges Apoteksförening. GPP-standarden blir ett verktyg för alla Sveriges farmaceuter att ta ansvar och försäkrar sig om att apotekens kunder erbjuds rätt kvalitet och service, fortsätter Johan Wallér.

– Patienten skall känna att apoteken säkerställer att läkemedelsförsörjning tryggas nationellt med hög kvalitet som främjar en god patientsäkerhet, anger Andreas Furängen, VD Apotekarsocieteten.

De internationella riktlinjerna för GPP implementerades under 90-talet och är antagna av Världshälsoorganisationen (WHO). Utifrån dessa har flera länder utarbetat egna nationella standarder för GPP, varav denna version är en svensk anpassning.

I arbetsgruppen för att sammanställa den svenska GPP standarden har expertis med lång nationell och internationell erfarenhet från apoteksbransch och myndigheter ingått, och arbetet har skett i samråd med Läkemedelsverket och Socialstyrelsen.

För mer information kontakta:
Johan Wallér , VD Sveriges Apoteksförening
070 239 16 06
johan.waller@sverigesapoteksforening.se

Andreas Furängen, VD Apotekarsocieteten
08 723 50 61
andreas.furangen@apotekarsocieteten.se

GPP (PDF) »

Patientsäkerheten måste respekteras!

20 september 2011

REPLIK på Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets artikel Svenska Dagbladet 2011-09-19

Det är inte förvånande att TLV, som ansvarar för prissättningssystemen för läkemedel, nu slår ifrån sig. Det finns nämligen stora brister i deras modell för hantering av generika, dvs billiga kopior. Istället för att rannsaka inåt slår man utåt – på den bransch som har störst insikt i hur TLVs modell fungerar i verkligheten.

Vi tycker principiellt att generikautbytet är bra. Det sparar stora pengar åt samhället och vården. Samtidigt innebär dagens system en patientrisk. Vi tar varje år emot ca 100 miljoner kunder och det ger oss en unik inblick i hur läkemedelsförsörjningen fungerar. Den farmaceutiska expertisen på apoteken finns för att hjälpa patienterna till en så effektiv behandling som möjligt, inte som TLV skriver: ”byter till det läkemedel som har lägst pris”. Signalerna vi får är oroande.

Felmedicinering kostar 10-20 miljarder kronor varje år. En stor del av denna kostnad beror på det generiska utbytet. Patienter blir förvirrade av att behöva byta mediciner hela tiden och det leder till felaktig läkemedelsanvändning. Olika burkar och piller i olika färger skapar en farlig osäkerhet. I en färsk studie uppskattas det att 200 000 patienter felmedicinerar på grund av det generiska utbytet.

Vi är inte nöjda med att det var 20:e gång inte går att på rätt sätt expediera läkemedel. Till skillnad från TLV tycker vi att våra kunder förtjänar bättre. Varken Lex Maria-ärenden eller biverkansrapporteringar till Läkemedelsverket angriper problemet med generikamodellen.

Att TLV nu överväger sanktioner mot generikaföretag som inte levererar är något vi välkomnar. Generikaföretagens leveranssäkerhet är låg och konkurrensen mellan företagen brister i många fall. Det löser dock inte det grundläggande problemet med att frekventa utbyten äventyrar patientsäkerheten.

Lösningen ligger i att hitta en modell där vi upprätthåller prispress på generiska läkemedel, får kontinuitet i vilket läkemedel som expedieras och garanterar leveranssäkerheten. Det skulle ge oss mer för skattepengarna och samtidigt höja patientsäkerheten.

För mer information kontakta:
Johan Wallér 070 239 16 06
johan.waller@sverigesapoteksforening.se

Sveriges Apoteksförening är branschorganisationen för apoteksaktörer och har idag 13 medlemsföretag som driver cirka 1250 apotek över hela landet.
Sveriges Apoteksförening företräder apotek i Sverige och deras ägare och arbetar för att skapa goda förutsättningar för apoteksverksamhet på den svenska marknaden. Apoteksbranschen är en del av den svenska hälso- och sjukvården och ansvarar för en trygg och säker läkemedelsförsörjning i hela landet. I vår bransch arbetar människor med stor kunskap om läkemedel, läkemedelshantering, läkemedelsanvändning och hälsofrågor.

Ny ordförande i Sveriges Apoteksförening

31 augusti 2011

Anders Nyberg, VD Apotek Hjärtat har den 31 augusti 2011 tillträtt som ordförande i Sveriges Apoteksförening efter Cecilia Marlow som avgick i samband med att hon lämnade Kronans Droghandel.

– Apoteksaktörerna står inför flera branschgemensamma utmaningar och jag ser med spänning fram emot dessa och hur vi tillsammans kan skapa bästa möjliga villkor för branschen och för våra kunder, säger Anders Nyberg.

För mer information kontakta:
Johan Wallér 070 239 16 06
johan.waller@sverigesapoteksforening.se

Sveriges Apoteksförening är branschorganisationen för apoteksaktörer och har idag 13 medlemsföretag som driver cirka 1250 apotek över hela landet.
Sveriges Apoteksförening företräder apotek i Sverige och deras ägare och arbetar för att skapa goda förutsättningar för apoteksverksamhet på den svenska marknaden. Apoteksbranschen är en del av den svenska hälso- och sjukvården och ansvarar för en trygg och säker läkemedelsförsörjning i hela landet. I vår bransch arbetar människor med stor kunskap om läkemedel, läkemedelshantering, läkemedelsanvändning och hälsofrågor.

Kontakt:
+46 70 239 16 06

E-post:
info@sverigesapoteksforening.se

Besöksadress:
Regeringsgatan 60 B
111 56 Stockholm