Faktafel i Svenska Dagbladet

9 november, 2011 -

I dagens Svenska Dagbladet skrivs det att statens kostnader för läkemedel ökat sedan omregleringen. Detta är felaktigt. Skattebetalarna har inte fått höjda kostnader på grund av omregleringen. Kostnaderna för staten för läkemedel ligger på 22,9 miljarder kronor för 2011. Under..

Läs vidare

Patientsäkerheten måste respekteras!

20 september, 2011 -

REPLIK på Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets artikel Svenska Dagbladet 2011-09-19 Det är inte förvånande att TLV, som ansvarar för prissättningssystemen för läkemedel, nu slår ifrån sig. Det finns nämligen stora brister i deras modell för hantering av generika, dvs billiga kopior…

Läs vidare

Ny portal för att hitta apotek

19 april, 2011 -

Sveriges Apoteksföreningen lanserar en portal för att lätt hitta och kontakta apotek. Portalen hittas på www.sverigesapoteksforening.se/hitta-apotek. Där kommer man att kunna söka efter apotek baserat på län, kommun eller en bestämd adress. Webbplatsen kommer kontinuerligt att uppdateras med adresser och..

Läs vidare

Arkiv