Apoteken och miljövänligare läkemedel

26 oktober 2017

 

Farmaceuterna på apotek är enligt regelverk ålagda att erbjuda generiskt utbyte av läkemedel till det billigaste läkemedel. Anledningen är att varken samhället eller patienten ska behöva betala mer än nödvändigt för läkemedel. Inom nuvarande system kan inte apoteken påverka vilka receptbelagda läkemedel som TLV beslutar att apoteken ska sälja. Apoteken får därför inte ställa miljökrav eller för den delen erbjuda ett mer miljövänligt läkemedel. Information om hur och var läkemedel tillverkas är endast tillgängliga för läkemedelsföretagen.

Idag saknas transparens i tillverkningskedjan, något som apoteksbranschen vill förändra. Apoteksbranschen skulle även vilja kunna påverka utbytet av läkemedel så att miljöhänsyn blir en av de faktorer som avgör vilka läkemedel som säljs på apotek säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening.