Information om branschen

  • Apoteken har varje år över 110 miljoner kundbesök, vilket motsvarar
    cirka 300 000 kundbesök om dagen.
  • Idag finns det drygt 1300 apotek vilket är en ökning med 40% sedan omregleringen av apoteksmarknaden.
  • Nya apotek har öppnat där det aldrig tidigare funnits apotek. Exempelvis i Insjön och Älmsta men även till exempel i Rågsved i Stockholm och Hovsjö i Södertälje.
  • Innan omregleringen var apotekstätheten över 10 000 invånare per apotek. Sverige hade näst sämst apotekstäthet i Europa där genomsnittet ligger på cirka 4000 invånare per apotek.
  • Idag finns det över 25 olika apoteksaktörer. Det handlar både om stora och mindre kedjor, enskilda entreprenörer, småföretagargrupperingar, privata ägare och statliga ägare.
  • Apoteksbranschen omsatte år 2012 cirka 33,4 miljarder kronor.
  • Under 2012 arbetade över 10000 människor på apotek i Sverige. De yrkeskategorier som arbetar på apoteken är apotekare, receptarier, apotekstekniker och övrig personal.