Ersättningssystemet för apoteken i Sverige

Frågan om Läkemedelsförsäkringens omfattning har diskuterats under många år. Det har funnits en politisk vilja och ett tryck från framför allt patientgrupper och vård att försäkringen ska omfatta alla läkemedel som säljs i Sverige. Försäkringen är frivillig och privat och man har hittills kommit fram till att det inte går att ställa högre försäkringskrav i Sverige än de som gäller inom EU-området.

Det ligger i apoteksbranschens intresse att så långt det är möjligt medverka till att läkemedel som står utanför försäkringen inte säljs i Sverige. Det handlar om farmaceutisk kvalitet och förtroende för branschen. Genom att ingå en branschöverenskommelse bidrar apoteken till att öka förtroendet för läkemedel som terapiform och till att öka likvärdigheten i det försäkringsskydd som apotekens kunder därigenom får.

Mot bakgrund av detta ingår underskrivande parter följande branschöverenskommelse

Signerad överenskommelse Läkemedelsförsäkringen