Returrättsriktlinjer

De olika aktörerna i läkemedelskedjan har sedan juli 2010 en överenskommelse om returer. Överenskommelsen ses med jämna mellanrum över och uppdaterades senast i juni 2013.

Överenskommelsen har träffats mellan följande parter:

  • Sveriges Apoteksförening
  • Föreningen för generiska läkemedel
  • Läkemedelsdistributörsföreningen
  • Läkemedelshandlarna
  • Läkemedelsindustriföreningens Service AB

Riktlinjer för returrätt