Etik och kvalitet

GPP
Dagens apoteksmarknad består av en mångfald aktörer där det är viktigt att all apotekspersonal har ett gemensamt arbetssätt och praxis. Genom GPP får nu apotekspersonalen en gemensam grund för hur de ska arbeta med kunderna och hur rådgivningen ska ges.
Du kan ladda ned GPP:n genom att klicka här.

Vid frågor eller för mer information om GPP vänligen kontakta:
Johan Wallér , VD Sveriges Apoteksförening
070 239 16 06
johan.waller@sverigesapoteksforening.se

Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten
08 723 50 61
karin.meyer@apotekarsocieteten.se

Etisk plattform
Här hittar du apoteksbranschens etiska plattform:
Etisk plattform apoteksbranschen

Vid frågor om plattformen, vänligen kontakta:
Johan Wallér , VD Sveriges Apoteksförening
070 239 16 06
johan.waller@sverigesapoteksforening.se

Riktlinjer för OTC-försäljning och e-handel
Apoteksbranschen har tagit fram riktlinjer för hur en farmaceut ska agera när en kund gör omfattande beställningar av receptfria läkemedel via internetapotek.
Riktlinjer OTC och e-handel

För frågor om riktlinjerna, kontakta:
Robert Svanström, chefsfarmaceut
Robert.svanstrom@sverigesapoteksforening.se
070-521 12 56

Överenskommelse om läkemedelsförsäkringen
Alla apotek anslutna till Sveriges Apoteksförening avstår från att ingå avtal med parallellimportörer av läkemedel som inte är med i den svenska Läkemedelsförsäkringen. Detta är innebörden av den branschöverenskommelse som slutits.

Läs mer om överenskommelsen här.

För frågor, vänligen kontakta:
Henrik G Ehrenberg, Chefsstrateg
070-770 11 40
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se