Prisinformation

Den stora majoriteten av alla läkemedel som skrivs ut på recept ingår i det statliga förmånssystemet och är därmed också föremål för statlig prisreglering. Alla förmånsläkemedel kostar lika mycket på samtliga apotek i landet och ingår i högkostnadsskyddet.

Vissa läkemedel, exempelvis potensläkemedel och vissa p-piller, är dock utanför förmånssystemet, vilket innebär att läkemedelsbolagen är fria att själva bestämma pris. Efter att det blivit vanligare att läkemedelsbolag själva väljer att ta ett läkemedel ur förmånssystemet, har en ny situation uppstått för en del av apotekens kunder. Samtidigt har stora läkemedel som varit utanför förmånen förlorat sitt patent, vilket innebär att det numera finns billigare alternativ och förändringar har skett av exempelvis landstingens subvention av p-piller.

Sveriges Apoteksförening har därför fattat beslut om att rekommendera samtliga apotek att komplettera prisinformation via apoteksbutiken och telefon med att publicera priser på receptläkemedel utanför förmånen via sina webbplatser. Detta för att underlätta för kunderna att enkelt kunna hitta information om pris på sin vara.