Varuinformation

Kontaktlista för information till apoteksaktörer gällande varuinformation

Kronans Apotek
recept@kronansapotek.se

Apoteksgruppen
Varuregistret@apoteksgruppen.se

Apoteket AB
produktregistret@apoteket.se

ApoEx
varuinformation@apoex.se

Lloydsapotek
produktinfo.sortiment@lloydsapotek.se

Apotek Hjärtat
Rx och medicinskt förbrukningsmaterial: rx@apotekhjartat.se
Egenvård/handelsvara: eva.schelin@apotekhjartat.se