Vitbok

Apoteken erbjuder kvalificerad rådgivning om läkemedel och ser till att Sverige har en bra och säker tillgänglighet till mediciner. Efter 40 års apoteksmonopol är potentialen stor för att ytterligare hitta vägar för att förbättra svenskarnas läkemedelsanvändning, öka patientsäkerheten och utveckla tjänster kopplade till medicin, hälsa och välbefinnande.

2013 tar Sveriges Apoteksförening genom vår Vitbok initiativet till en bred diskussion om apotekens roll i samhället. Trots att vi lever allt längre är hälsoutmaningarna i Sverige stora. Överanvändning och felanvändning av läkemedel är ett känt problem, särskilt i gruppen äldre personer. Tillgängligheten till sjukvård är en stor utmaning sedan många år tillbaka. Allt för många röker och äter allt för mycket.

Apoteken är en mycket viktig del i vårdkedjan, och kan bli än mer betydelsefull om branschen, politikerna och vårdens aktörer samverkar bättre.
Vitboken hittar du här