Apoteksföreningen välkomnar stora delar av den aviserade apotekspropositionen

1 februari 2018

Regeringen har aviserat att en apoteksmarknadsproposition baserat på utredningen ”Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden” kommer att läggas fram inom kort. Utifrån det pressmeddelande om den kommande propositionen som Annika Strandhäll har aviserat kommenterar Apoteksföreningen följande: 

– Vi ser positivt på att regeringen lägger fram lagförslag som bidrar till att öka tillgängligheten till läkemedel genom att ställa krav på läkemedelsbolagen att leverera till apoteken, säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening.

Däremot väntar branschen fortfarande på Apoteksmarknadsutredningens förslag med försöksverksamhet av en farmaceutisk tjänst.

– Vi är många i branschen, även fackförbunden som väntar på att regeringen ska ge ett myndighetsuppdrag med en försöksverksamhet av farmaceutisk tjänst i Sverige. Detta är något som finns i flera andra länder och som skulle förbättra läkemedelsanvändningen även i Sverige säger Johan Wallér.

Propositionen kommer även att innefatta krav på kompetens på apotek enligt regeringens pressmeddelande. Redan i dag finns tydliga lagkrav på att det alltid måste finnas en farmaceut på plats för att ett apotek ska få hålla öppet samt att man enbart får ge råd efter sin kompetens. Detta är en självklarhet för apoteken och vi kan idag inte se någon patientrisk kopplat till apotekens kompetens. Hälften av alla anställda på apotek är farmaceuter, förslaget kommer därför inte att innebära några större förändringar för rådgivningen jämfört med idag.

– Ett stort problem för apoteken idag är att det råder brist på farmaceuter som kan jobba på apotek över hela landet, från Kiruna och Vittangi till Ystad och Trelleborg. Men om det kommande lagförslaget innebär krav på ännu fler farmaceuter så bör man även lägga fram förslag som verkar för fler utbildningsplatser för farmaceuter säger Johan Wallér.

Fokus hos apoteken är och har alltid varit att sälja och ge råd om läkemedel. 85 procent av apotekens omsättning kommer från läkemedelsförsäljning. Att apoteken även säljer senap, schampo och andra varor har en förklaring i att dessa varor är efterfrågade av kunderna och ofta har en koppling till läkemedelsbehandling. Apotekens personal har kunskaper om vilka handelsvaror som kan underlätta vid olika sjukdomar.

– Om politikerna inte vill att apoteken ska sälja handelsvaror så får de se över ersättningssystemet till apotek. Dagens ersättningssystem bygger på att apoteken behöver sälja andra varor för att gå runt avslutar Johan Wallér.

Apoteksföreningen återkommer med ytterligare kommentarer när de konkreta lagförslagen blir offentliga.

För ytterligare information:

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

tel: 070-239 16 06

johan.waller@sverigesapoteksforening.se

eller

Lisa Stern Ödmark, chefsstrateg Sveriges Apoteksförening

tel: 070- 693 45 45

lisa.stern@sverigesapoteksforening.se