Höj receptens status!

9 juni, 2022 -

Den digitala utvecklingen och införandet av NLL gör att bilden av vad ett recept är förändras. Förväntningarna på vad apoteken ska kunna göra när alla recept är digitala ökar. Trots det ligger mycket av regelverken kring förskrivning kvar utifrån att..

Läs vidare

Farmaceutisk tjänst- redan i mål?

12 maj, 2022 -

Försöksverksamheten med inhalationsvägledning startade i mars och ska pågå fram till mitten av juni. Men redan nu har vi nått målet med 5 000 genomförda tjänster. Vi ser också ett stort behov av den här insatsen.   ”Den äldre damen med..

Läs vidare

Vägen till framtidens apotek

8 april, 2022 -

Pandemin innebar att digital vård och e-handel ökade markant. Apotekens verksamhet har inte varit opåverkad av förändringarna i omvärlden. Hur ska framtidens apotek se ut och hur mycket kan vi själva påverka utvecklingen?   I vår senaste branschrapport har vi..

Läs vidare

Årets EES-vecka – med fokus på interaktioner

4 april, 2022 -

Den 4 – 10 april kommer Sveriges alla apotek att fokusera lite extra på att upptäcka patienter med risk för att använda två läkemedel som krockar med varandra. Elektroniskt expertstöd, EES, är ett viktigt verktyg för farmaceuter på apoteken för..

Läs vidare

Lång färd mot målet

9 mars, 2022 -

När vi nu äntligen startar den första tjänsten inom försöksverksamheten med farmaceutiska tjänster, Inhalationsvägledning, kan vi se tillbaka på en lång och mödosam resa. Vi är inte framme än men nog har vi många skäl att fira!   Hur den..

Läs vidare

Idag startar farmaceutiska tjänster på apotek

7 mars, 2022 -

Idag börjar de första apoteken att erbjuda tjänsten Inhalationsvägledning. Det är nio apotek som startar nu men redan om två veckor kommer drygt 150 apotek runt hela landet att erbjuda kunderna en fördjupad rådgivning kring hur en inhalator används på..

Läs vidare

Helhetsansvar för en annan människas hälsa?

16 februari, 2022 -

Ett modeord inom vården har länge varit personcentrerad vård. På senare tid har även kontinuitet och helhetsansvar lyfts fram som nyckelfaktorer för att förbättra patientsäkerheten. Men vad som ingår i dessa båda begrepp är inte helt glasklart. Kan man verkligen..

Läs vidare

Fusk eller fel?

13 januari, 2022 -

Apoteken ser till att kunderna får den bästa läkemedelsbehandlingen utifrån läkarens avsikter. Men om läkarens beslut inte är det bästa? Eller i värsta fall – de är helt felaktiga och dessutom medvetna. Vi borde kunna samverka mer för bättre patientsäkerhet…

Läs vidare

Vitklädd – med kompetens!

17 december, 2021 -

Jag började året med ett inlägg om farmaceutiska tjänster och det har varit ett återkommande tema i den här bloggen. Andra ämnen har varit nationell läkemedelslista (NLL), kundklubbar och felaktiga läkemedelslistor. En röd tråd har varit farmaceuten och farmaceutisk kompetens…

Läs vidare

Delat ansvar är dubbel nytta?

4 november, 2021 -

Vem har egentligen ansvaret för en patients läkemedelsbehandling? Frågan är ständigt aktuell och kommer även upp när vi nu tittar på farmaceutiska tjänster. Men måste det verkligen vara en ansvarig – är vi inte alla ansvariga?   Arbetet med en..

Läs vidare

Arkiv