Utbyte av läkemedel på apotek

 

 Att byta dyra originalläkemedel mot billiga kopior, generika, sparar stora pengar åt samhället. Det frekventa utbytet kan dock leda till problem hos patienterna.

 

Samhället ställer hårda krav på de läkemedel som finansieras via förmånssystemet. Att byta dyra originalläkemedel mot billiga kopior, generika, är i grunden bra. Det sparar stora pengar åt samhället. Men dagens modell på apoteken för dessa utbyten kan innebära risker för den enskilde patienten. Generikaläkemedlen som byts ut på månadsvis basis är nämligen inte helt lika. De har olika färg och form samt kommer i olika typer av förpackningar. De heter också olika saker vilket kan leda till förvirring, osäkerhet och misstänksamhet hos patienterna.

Systemets utformning är inte optimal utan borde ses över. Förlängda prisperioder skulle medföra flera fördelar:

  •  mindre riska att patienter tar fel läkemedel eller avstår från behandling
  • sänka kostnader för samhället eftersom det frekventa bytet möjliggör för läkemedelsföretagen att helt lagligt prissamordna, vilket har påvisats i var femte utbytesgrupp
  • lättare för apoteken att lagerhålla rätt läkemedel och slippa lägga ner stor arbetstid att förklara systemet för patienter

Under 2018 publicerades rapporten ”Risker och kostnader för prissamordningar på den svenska generikamarknaden” av forskarna David Granlund, Umeå Universitet och Niklas Rudholm, HUI Research som visar att utbytesperiodernas längd har betydelse. Läs rapporten här