Kategori: Nyheter

Goda resultat från det norska forskningsprojektet Medisinstart

13 oktober 2016

Idag har de första resultaten från det norska forskningsprojektet Medisinstart presenterats i Oslo. Projektet syftar till att ta reda på om strukturerade läkemedelssamtal gör nytta för patienterna och samhället. Under två år har 1 500 patienter på 65 apotek runt om i Norge deltagit i studien. Vid nymedicinering har två uppföljningssamtal med farmaceut på apotek erbjudits patienter inom några utvalda terapiområden; blodförtunnande -, blodfettssänkande-, och läkemedel mot högt blodtryck.

– Det mest intressanta resultatet är att så många som 63 procent av patienterna svarade att de skulle använda en sådan tjänst om det erbjuds på apotek. Motivationen att ta mediciner och trygghet i behandlingen har ökat efter samtalen som patienterna upplevde som nyttiga och lösningsorienterade. Endast 4 procent svarade att de skulle avstå en sådan här tjänst säger Robert Svanström chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening som närvarade vid presentationen av Medisinstart i Oslo.

Den största skillnaden syns hos patienter i studien som får blodfettssänkande läkemedel. Av dessa fortsätter 10,6 procent fler sin läkemedelsbehandling efter sju och 18 veckor i förhållande till studiens kontrollgrupp.

– Den här studien är intressant för oss i Sverige eftersom det svenska systemet är så pass likt det norska. Särskilt intressant är det förstås just nu med tanke på att den pågående apoteksutredningen bl.a. ska analysera tjänster som kräver farmaceutisk utbildning säger Robert Svanström.

De samhällsekonomiska effekterna av Medisinstart har analyserats av Oslo Economics. De har framför allt tittat på de prognostiserade effekterna vid ökad följsamhet till blodfettssänkande läkemedel.Vilket är en terapigrupp som idag har en låg följsamhet. Deras prognos visar att även vid en låg förbättring av följsamhet till dessa mediciner så blir samhällsvinsterna stora.

Slutrapport från forskningsprojektet presenteras av den norska Apoteksföreningen vid årsskiftet.

För mer information:
Robert Svanström, chefsfarmaceut
Robert.svanstrom@sverigesapoteksforening.se
070-521 12 56

Se årets almedalsseminarium om farmaceutiska tjänster på apotek

6 juli 2016

På Sveriges Apoteksförenings seminarium i Almedalen den 6 juli 2016 presenterades en internationell jämförelse av farmaceutiska tjänster på apotek i olika länder. Socialutskottets ordförande Emma Henriksson (KD)  och ledamoten i socialutskottet Kristina Nilsson (S) för ett samtal med leg. apotekare Thony Björk och Sveriges Apoteksförenings VD Johan Wallér om de svenska apotekens förutsättningar att förbättra läkemedelsanvändningen.

Nedan kan du strömma videon (59 min 40 sek)

Apoteksföreningens seminarium i Almedalen 2016

22 juni 2016

Vad kan apoteken göra för att förbättra läkemedelsanvändningen?

Onsdag 6 juli klockan 13.00 – 14.00

Kårhuset Rindi, Donnersgatan 1

Inbjudan Almedalen 2016

Almedalsprogrammet

Ny chefsstrateg till Sveriges Apoteksförening

10 maj 2016

Sveriges apoteksförening har rekryterat Lisa Stern Ödmark som chefsstrateg. Hon kommer närmast från rollen som director på Diplomat Communications. Där har hon framför allt arbetat med public affairs uppdrag inom ett brett spektrum av branscher, oftast i skärningspunkten mellan offentlig och privat sektor. 
 
Lisa har en lång bakgrund från politiken. Hon har erfarenheter från att ha arbetat i Stockholms stadshus och Bryssel. Men framför allt flera år på Näringsdepartementet, riksdagen och Socialdemokraternas partikansli som politisk rådgivare, pressekreterare och omvärldsanalytiker. 
 
– Det ska bli spännande att komma in i apoteksbranschen. Frågorna är mycket intressanta ur ett samhällsperspektiv och marknaden fortfarande relativt ny och under utveckling. Jag hoppas kunna bidra med ett utifrånperspektiv samt ett brett kontaktnät och erfarenhet från både politik och näringsliv säger Lisa Stern Ödmark.  

– Lisas erfarenheter från både politik och påverkansarbete kommer att komma till väl användning i vår reglerade och komplexa värld. Branschen står inför stora utmaningar där balansen mellan marknadens eget agerande och förutsättningar i regelverken blir avgörande för apotekens fortsatta utveckling. I det området kommer Lisa att spela en viktig roll, säger Johan Wallér vd på Apoteksföreningen.

Lisa tillträder tjänsten den 13 juni

 

Kontakt:

Johan Wallér VD, Sveriges Apoteksförening 070 – 239 16 06

Sveriges Apoteksförening fortsätter som partner till Läkemedelskongressen

15 januari 2016

2015 gick Sveriges Apoteksförening in som partner till Läkemedelskongressen. Detta är en satsning och ett engagemang som föreningen fortsätter under 2016.

– Läkemedelskongressen samlar intressenter från både apotek, läkemedelsindustri, vård, myndigheter och politik och vi vill vara med att utveckla kongressen vidare. Vi ser det som en bra plattform för nätverkande och en möjlighet att bygga kunskap, säger Robert Svanström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

– För oss är exempelvis bra läkemedelsanvändning, ett effektivt nyttjande av den farmaceutiska kompetensen och utvecklingen av nya terapier högintressanta områden. Jag ser ett behov av att det finns en återkommande och naturlig plattform för att diskutera dessa frågor och lyfta upp de samhällsvinster som finns med ökat fokus på farmacin.

– Vid förra årets kongress samlade de apoteksinriktade seminarierna mycket publik. Jag ser det som en utmaning att kunna åstadkomma programpunkter också 2016 som väcker intresse och sätter apoteksfarmacins potential i ett brett perspektiv när det gäller läkemedelsanvändning, vårdeffektivitet och hälsa, avslutar Robert Svanström, som representerar Sveriges Apoteksförening i kongressens programkommitté.

Läkemedelskongressen arrangeras av Apotekarsocieteten i samarbete med Sveriges Apoteksförening, LIF, SwedenBio och från och med 2016 också Sveriges Farmaceuter.

Läkemedelskongressen 2016 går av stapeln i Stockholm 8-9 november.

För mer information:
Robert Svanström
070-52 11 256
robert.svanstrom@sverigesapoteksforening.se