Remisser

Varje år svarar apoteksföreningen på ett stort antal remisser både från myndigheter och regeringskansliet. De flesta av branschens gemensamma remissvar finns här. 

Sveriges Apoteksförenings remissvar på Läkemedelsverkets förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

18 augusti, 2016 -

Läs hela remissvaret här   Attachments Remissvar LV avgifter 18 aug 2016 (104 kB)

Läs vidare

Apoteksföreningens remissvar angående substansnamn på apoteksetiketten vid generikautbyte.

8 april, 2016 -

Apoteksföreningens remissvar angående substansnamn på apoteksetiketten vid generikautbyte. Läs hela remissvaret här.

Läs vidare

Remissvar om läkemedel för behandling av opiatberoende

10 november, 2015 -

Apoteksföreningen har svarat på remiss om ändringar i Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av narkotikaklassade läkemedel för behandling av opiatberoende. Läs hela remissvaret här. 

Läs vidare

Remissvar om förbättrad patientsäkerhet vid generiskt utbyte

25 oktober, 2015 -

Sveriges Apoteksförening har svarat på remiss angående insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte. Läs  remissvaret här. 

Läs vidare

Remissvar om kostnadsfria läkemedel för barn

10 oktober, 2015 -

Apoteksföreningen har svarat på remiss om kostnadsfria läkemedel för barn. Läs remissvaret här.

Läs vidare

Remissvar om receptbelagda läkemedel utanför förmånen

1 september, 2015 -

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna Sveriges Apoteksförening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på slutrapporten om receptbelagda läkemedel utanför förmånen. Läs remissvaret här. 

Läs vidare

Remissvar om smittskyddsläkemedel

13 augusti, 2015 -

Sveriges apoteksförening har svarat på remiss angående kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel. Läs hela remissvaret här.

Läs vidare

Remissvar på utredningen Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd

17 juni, 2015 -

Sveriges Apoteksförening har skrivit ett remissvar på utredningen ”Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd”. Läs hela svaret här. 

Läs vidare

Apoteken avvisar samtliga fyra förslag kring homeopatiska läkemedel

19 maj, 2015 -

Sveriges Apoteksförening föreslår i ett remissvar att regeringen bortser från de fyra förslag som Läkemedelsverket lagt för hur homeopatiska läkemedel ska kunna godkännas inom ramen för läkemedelslagstiftningen Istället vill apoteken att det görs en förändring i Läkemedelslagen (1992:859) i 5§..

Läs vidare

Underskattade konsekvenser för apotek i Wallströms utredning

13 februari, 2013 -

– En omreglerad apoteksmarknad behöver inte fler regleringar. Tvärtom skulle många av de utmaningar som finns lösas och branschens utvecklingspotential frigöras om apoteksaktörerna fick mer ansvar och bättre kontroll över sin verksamhet. Det blir inte minst tydligt när det kommer..

Läs vidare

Arkiv