Läkemedel och miljö

 Läkemedel innehåller biologiskt aktiva substanser som kan medföra risker för naturen

Den främsta spridningsrisken av läkemedelssubstanser är relaterade till tillverkningen. Det sker i stor del på andra sidan jorden, över hälften av alla läkemedel som säljs i Sverige tillverkas t.ex. i Indien men vi saknar insyn i tillverkningen av dessa läkemedel. Vissa läkemedelsrester kommer även ut i den svenska miljön i samband med användning, de flesta reningsverk är inte byggda för att bryta ner läkemedelsrester men lättnedbrytbara läkemedel bryts ändå oftast ned i dagens reningsverk.

Apoteksbranschen vill bidra till en hållbar värld och arbetar därför aktivt med läkemedel och miljö. Vi vill minska läkemedels miljöpåverkan genom att:

 • kunna hjälpa våra kunder genom att ge information angående läkemedels miljöpåverkan. I vissa fall vill vi kunna hjälpa kunderna att göra aktivt val även ur miljöhänsyn – idag finns inte den informationen att tillgå för apotek
 • vi anser att miljö bör vara ett av TLV:s kriterier för periodens vara
 • vi anser att miljökrav bör införas i regelverket som styr tillverkning av läkemedel, GMP (god tillverkningssed)
 • vi vill se fler startförpackningar för att minska mängden överblivna läkemedel

Apoteken tar ansvar för miljön

Det är viktigt att oanvända läkemedel kasseras på rätt sätt. Därför uppmanas allmänheten att lämna in läkemedelsrester till apotek. 2018 lämnades totalt 1400 ton överblivna läkemedel tillbaka till apoteken.

Lämna in detta:

 • tabletter och kapslar
 • flytande läkemedel i flaska
 • salvtuber och astmainhalatorer
 • läkemedelsplåster och P-ringar, även förbrukade
 • sprutor med synliga rester av läkemedel (utan kanyl)
 • medicinska mjällschampon och medicinska nagellack

Hitta närmaste apotek »

6 enkla tips och råd för att minska mängden läkemedel som når miljön:

 • hämta inte ut mer läkemedel än du behöver
 • spola aldrig ner läkemedel i handfatet eller toaletten
 • lämna alltid in dina överblivna läkemedel till apoteket
 • förpackningar som innehåller synliga rester av läkemedel ska lämnas till apoteket
 • lämna läkemedelsplåster, t.ex. hormonplåster, både använda och oanvända till apoteket
 • sortera och lämna tomma läkemedelsförpackningar som andra förpackningar