Läkemedelsboken får inte läggas ned!

Sveriges Apoteksförening har tillsammans med företrädare för de professioner som hanterar läkemedel  skickat en skrivelse till Socialdepartementet och Läkemedelsverket för att protestera mot planerna att skrota den digitala Läkemedelsboken.

Målet med skrivelsen är att få Läkemedelsverket att ompröva sin avsikt att lägga ned Läkemedelsboken och att Socialdepartementet ska säkra finansieringen för Läkemedelsboken.

Läs hela skrivelsen här