Hjälp till du med!

Hur kan du hjälpa till?
Samla dina överblivna läkemedel i en genomskinlig påse och lämna den till vilket apotek som helst i Sverige. Även nikotinplåster och hormonplåster ska lämnas in. Det är bara läkemedlen du behöver lämna in och inte tomma förpackningar. Dessa källsorteras som vanligt enligt de regler som gäller i din kommun.

Varför är det viktigt att du lämnar in Dina överblivna läkemedel?
Läkemedel gör stor nytta för oss människor men om de hamnar i naturen kan de vara skadliga. Överblivna läkemedel som kastas i soporna eller spolas ned i toaletten kan ge miljöskador. Våra reningsverk klarar inte att helt rena avloppsvattnet från läkemedel och läkemedelsrester sprids då till mark, sjöar, grundvatten och dricksvatten. Det behövs inga stora mängder läkemedel i naturen för att rubba balansen. På vilka olika sätt läkemedel påverkar miljön vet vi dock inte, men att de påverkar är däremot helt säkert. Vi vet dock att hormoner från p-piller eller hormonplåster kan göra fiskarter tvåkönade. Antiinflammatoriska läkemedel har påverkat vissa fågelarter. Antibiotika kan göra bakterier resistenta, så att det blir svårare att bota infektioner i framtiden.

Vad händer med dina läkemedel?
Läkemedelsavfallet som Du lämnar in kontrolleras noggrant på apoteken så att inget annat än läkemedel finns med. Därefter transporteras de till särskilda förbränningsanläggningar runt om i landet. Här bränns de under kontrollerade förhållanden med höggradig rökgasrening. Läkemedlen förbränns vid så höga temperaturer att dess beståndsdelar faller sönder. Rökgaserna renas effektivt och håller utsläppen av försurande gaser på en låg nivå. Resterna från rökgasreningen och askan har låg giftighet och läggs på godkända platser.

Ditt miljöansvar är viktigt i läkemedelslänken
Ingen kedja är starkare är sin svagaste länk. Alla som kommer i kontakt med läkemedel, från tillverkning, användning och förbränning av dessa, måste göra sitt bästa för att minska belastningen på miljön. Om en bryter kedjan är samarbetet mellan alla andra förgäves. Din insats är därför väldigt viktig. Låt inte Dina överblivna läkemedel bli liggandes hemma utan lämna in Dina överblivna läkemedel på ditt närmsta apotek.

Vad ska du göra med kasserade sprutor och kanyler?
Sedan den 1 januari 2003 kan kommuner i landet sluta speciella avtal med apoteken i sin kommun kring omhändertagande av kasserade kanyler. En del kommuner har gjort det och andra inte. Om ett avtal finns, delar apoteken gratis ut tomma kanylbehållare till hushållen och tar emot dem när de är fulla. De fyllda kanylbehållarna som lämnats in på apoteken transporteras tillsammans med övrigt läkemedelsavfall till förbränningsanläggningar. Om inget avtal finns säljer apoteken kanylbehållare, men tar inte emot dem. I dessa kommuner gäller andra regler för de begagnade kanylerna. Läs mer om hur det fungerar i din kommun på- www.sopor.nu

6 enkla tips och råd för att minska mängden läkemedel som når miljön:

  • Hämta inte ut mer läkemedel än Du behöver
  • Spola aldrig ner läkemedel i handfatet eller toaletten
  • Lämna alltid in Dina överblivna läkemedel till apoteket
  • Förpackningar som innehåller synliga rester av läkemedel ska lämnas till apoteket
  • Lämna läkemedelsplåster, t.ex. hormonplåster, både använda och oanvända till apoteket
  • Sortera och lämna tomma läkemedelsförpackningar som andra förpackningar