Om apoteksbranschen

 

Apoteken har en unik position med sitt samhällsuppdrag att tillgängliggöra, hantera och ge råd om läkemedel. Apotekens egenvårdskompetens, samarbeten och tjänster bidrar till folkhälsan och kan dessutom avlasta andra delar av hälso- och sjukvården.

Branschen idag 

Idag finns en stor variation av aktörer på den svenska apoteksmarknaden. De finns fem apotekskedjor, tre som enbart säljer via e-handel samt ett fyrtiotal enskild driva apotek.

Några branschsiffror

    Cirka 11 500 anställda i branschen, varav över 50 procent är farmaceuter.
    Över 87 miljoner expedierade recept per år.
    Över 330 000 kundbesök om dagen.
    Över 1400 apotek, vilket är en ökning med över 50 procent sedan omregleringen 2009.

Karriär inom apoteksbranschen?  

Det finns flera olika yrkeskategorier på apotek och det finns goda framtidsutsikter om är intresserad av att arbeta inom apoteksbranschen. Idag är det framför allt brist på farmaceuter som kan arbeta på landets över 1400 apotek. Är du eller någon i din närhet intresserad av en karriär inom apoteksbranschen? Läs i sådana fall mer på vår sida Jobba på apotek.