Om apoteksbranschen

 

Apoteken är en viktig del av hälso- och sjukvården genom att ansvarar för trygg och säker läkemedelsförsörjning i hela landet. Det sker framför allt genom de tre grunduppdragen:

  • säkerställa tillgången till förordnande av läkemedel och varor
  • ge individuellt anpassad information och råd om läkemedel
  • genomföra och upplysa om utbyte av läkemedel till billigare generika

För att kunna utföra dessa uppdrag måste apoteken få rätt förutsättningar. Det handlar dels om att säkra kompetensförsörjningen och dels om att ge apoteken rätt ekonomiska förutsättningar.

Branschen idag 

Idag finns en stor variation av aktörer på den svenska apoteksmarknaden. Den svenska apoteksmarknaden består av fem större kedjor, tre renodlade e-handelsaktörer samt runt fyrtio enskilt drivna apotek. Totalt finns över 1 400 öppenvårdsapotek, tio distans- eller internetapotek samt 36 sjukhusapotek som förser slutenvården med läkemedel.

Några branschsiffror

  • Över 330 000 kundbesök och 250 000 recept varje dag
  • Av  omsättningen står receptbelagda läkemedel för 74 %, egenvårdsläkemedel för 9 % och övriga varor för 17 %
  • 12 % av omsättningen är e-handel
  • Cirka 11 500 anställda i branschen, varav över 50 % är farmaceuter

Våra viktigaste frågor

  • Öka tillgängligheten till läkemedel
  • Stärka farmacins roll
  • Kompetensförsörjning

Karriär inom apoteksbranschen?  

Det finns flera olika yrkeskategorier på apotek och det finns goda framtidsutsikter om är intresserad av att arbeta inom apoteksbranschen. Idag är det framför allt brist på farmaceuter som kan arbeta på landets över 1400 apotek. Är du eller någon i din närhet intresserad av en karriär inom apoteksbranschen? Läs i sådana fall mer på vår sida Jobba på apotek.