Om apoteksbranschen

 

Branschens historia 

Sveriges första apotek startade redan 1575 på Stortorget i Stockholm. Alla svenska apotek drevs i privat regi av ett antal utvalda apotekare fram tills 1971 då staten köpte upp alla apotek. Det statliga monopolet pågick fram tills 2009 då marknaden omreglerades och ett antal nya aktörer kom in på marknaden. Samtidigt startades branschorganisationen Sveriges Apoteksförening.

Branschen idag 

Idag finns en stor variation av aktörer på den svenska apoteksmarknaden. Staten äger fortfarande Apoteket AB. Fram tills 2018 ägde staten även andelar av entreprenörsdrivna Apoteksgruppen som sedan såldes till en internationell apoteksaktör. De flesta apotek i Sverige drivs i stora kedjor men ett sextiotal är entreprenörsdrivna. En majoritet av apotek har idag e-handel. Ett par av föreningens medlemsföretag har enbart försäljning via e-handel.

Några branschsiffror

    Cirka 11 500 anställda i branschen, varav över 50 procent är farmaceuter.
    Över 87 miljoner expedierade recept per år.
    Över 330 000 kundbesök om dagen.
    Över 1400 apotek, vilket är en ökning med över 50 procent sedan omregleringen 2009.

Karriär inom apoteksbranschen?  

Det finns flera olika yrkeskategorier på apotek och det finns goda framtidsutsikter om är intresserad av att arbeta inom apoteksbranschen. Idag är det framför allt brist på farmaceuter som kan arbeta på landets över 1400 apotek. Är du eller någon i din närhet intresserad av en karriär inom apoteksbranschen? Läs i sådana fall mer på vår sida Jobba på apotek.