Vår organisation

Sveriges Apoteksförening företräder en majoritet av alla apotek i Sverige och deras ägare och arbetar för att skapa goda förutsättningar för apoteksverksamhet på den svenska marknaden. Apoteksbranschen är den del av den svenska hälso- och sjukvården och ansvarar för en trygg och säker läkemedelsförsörjning i hela landet. I vår bransch arbetar människor med stor kunskap om läkemedel, läkemedelshantering, läkemedelsanvändning och hälsofrågor.

Sveriges Apoteksförening är en ideell förening som har till uppgift att tillvarata och främja medlemmarnas branschintressen och ska därmed:

  • Vara remissinstans i frågor som rör branschen
  • Arbeta med och utveckla kvalitet, patientsäkerhet
  • Företräda medlemsföretagen i kontakt med politiker, myndigheter, statliga bolag och andra beslutsfattare
  • Agera i media och annan opionsbildning i, för medlemsföretagen, viktiga frågor
  • Utarbeta yttranden och utredningar som berör branschen såväl nationellt som internationellt
  • Verka för god utbildning och hög kompetens inom branschen

Sveriges Apoteksförenings verksamhet omfattar inte kollektivavtalsfrågor och får inte heller syfta till sådana konkurrensbegränsade åtgärder som omfattas av gällande konkurrensrättslig lagstiftning.

Kontakt:
+46 70 239 16 06

E-post:
info@sverigesapoteksforening.se

Besöksadress:
Regeringsgatan 60 B
111 56 Stockholm