Medarbetare

Grunden för föreningens arbete bygger på den kompetens och de resurser som samlas i föreningens råd:

  • Kvalitetsrådet
  • IT-rådet
  • Apoteksmarknadsrådet
  • Säkerhetsrådet
  • Utbildningsrådet

Föreningen har ett kansli med kompetens i relation till föreningens uppdrag och ansvar.


Johan_009 as Smart Object-1
Johan Waller, VD
johan.waller@sverigesapoteksforening.se
+46 70 239 16 06


IMG_2783.JPG

Björn Falkenhall, Chefsekonom
bjorn.falkenhall@sverigesapoteksforening.se
tel +46 70 776 16 46


Robert_038 as Smart Object-1
Robert Svanström, Chefsfarmaceut
robert.svanstrom@sverigesapoteksforening.se
+46 70 521 12 56


 

Lisa_008 as Smart Object-1

Lisa Stern Ödmark, Chefsstrateg
lisa.stern@sverigesapoteksforening.se
+46 70 693 45 45

Kontakt:
+46 70 239 16 06

E-post:
info@sverigesapoteksforening.se

Besöksadress:
Regeringsgatan 60 B
111 56 Stockholm