Våra medlemsföretag

Sveriges Apoteksförenings nio medlemmar svarar för nästan 100 procent av apoteksmarknaden i Sverige.

Apoteken över hela landet erbjuder privatpersoner receptfria och receptbelagda läkemedel, hälsovårdsprodukter samt rådgivning och andra hälsorelaterade tjänster. Apoteksaktörerna erbjuder också läkemedelsförsörjning och kunskapstjänster till verksamheter inom vård och omsorg.

De senaste åren har det skett en dramatisk ökning av antalet apotek och under den omreglerade marknadens första två år etablerades det över 300 nya apotek. Samtidigt ökar öppethållande på praktiskt taget alla apotek i landet. Efter omregleringen har det skett en rejäl förbättring av öppettiderna från 42 timmar i veckan till nära 53 timmar i veckan per apotek i genomsnitt.

Några branschsiffror:

  • Drygt 1380 apotek, vilket innebär 40 % fler jämfört med tidpunkten för omregleringen 2009
  • 300 000 kundbesök om dagen
  • 82 miljoner expedierade recept
  • Cirka 10 000 anställda

Det här är Sveriges Apoteksförenings medlemmar:

Soaf kopia
Sveriges Oberoende Apoteksaktörers förening (SOAF) är medlem i Sveriges Apoteksförening. SOAF är en samarbetsorganisation för enskilda apoteksentreprenörer som driver drygt 35 apotek.
För mer information: www.soaf.nu
Kontakt:
+46 70 239 16 06

E-post:
info@sverigesapoteksforening.se

Besöksadress:
Regeringsgatan 60 B
111 56 Stockholm