Råden

Sveriges Apoteksförenings råd är sammansatta av representanter från medlemsföretagen och arbetar på styrelsens uppdrag. Råden är beredande till styrelsen och fattar inga egna beslut. Inga konkurrensbegränsande åtgärder diskuteras eller beslutas i råden.

Idag finns fyra permanenta råd inom föreningen:

Apoteksmarknadsrådet
Kvalitetsrådet
IT-rådet
Utbildningsrådet

Utöver detta finns även ett tillfälligt råd:
Säkerhetsrådet

Kontakt:
+46 70 239 16 06

E-post:
info@sverigesapoteksforening.se

Besöksadress:
Regeringsgatan 60 B
111 56 Stockholm