Apoteksmarknadsrådet

Apoteksmarknadsrådet har till uppgift att samverka i frågor som har att göra med ramvillkoren för apoteksmarknaden. Med ramvillkor avses de generella system och regelverk som sätter upp villkor och förutsättningar för apoteksaktörernas verksamhet.

Läs mer »

Apoteksmarknadsrådet diskuterar också lagstiftning och andra offentliga regleringar samt hur branschen skall kommentera och driva opinionsbildning i dessa frågor. Inga konkurrensbegränsande åtgärder diskuteras eller beslutas.

Apoteksbranschen är, som helhet, mycket reglerad. Myndigheter och statliga bolag ställer krav på branschen att rätta sig till ett regelverk som måste fungera i relation till apoteksaktörernas ansvar mot sina kunder. Apoteksbranschen hanterar stora mängder känslig individinformation vilket ställer långtgående krav på ett fungerande samspel mellan marknadens olika aktörer.

Nationella lösningar utifrån krav, från myndigheter och andra, där konsumentnyttan kan gynnas är prioriterat.

Tandvårds- och läkemedelsfömånsverket (TLV) är en viktig part för branschen och deras uppdrag har en avgörande påverkan på apoteksaktörernas verksamhet. Apoteksmarknadsrådet har en nyckelroll i relation till TLV och är den grupperingen inom branschföreningen som är sammanhållande för branschföreningen diskussioner med verket. Apoteksmarknadsrådet skall regelbundet följa det regelverk och beslut om förändringar av det samma som sker inom verket. Andra viktiga parter för Apoteksmarknadsrådet att förhålla sig till är andra branschorganisationer såsom Läkemedelsindustriföreningen, Föreningen för generikaleverantörer, Läkemedelshandlarna, Läkemedelsdistributionsföreningen och Swedish Medtech.

Apoteksmarknadsrådets prioriterade beredande arbetsområden är:

  • Ramvillkor för apoteksmarknaden (svenska och internationella)
    • Den statliga modellen för prissättning av läkemedel
    • Ersättningsmodell för apotek
    • Beredning kring hur branschen ska kommentera och driva opinionsbildning mot förbättrade ramvillkor utifrån gemensamma icke-konkurrensbegränsande intressen
  • Gemensamma former för varuinformation och varuförsörjning i den utsträckning sådan främjar patientsäkerheten och inte innebär konkurrensbegränsande åtgärder
Johan Frödin
Johan Frödin
Ordförande
Apoteket AB
Håkan Magnusson
Håkan Magnusson
Apotek Hjärtat
Skärmavbild 2016-11-29 kl. 14.10.44
Fredrik Ljungström
Kronans Apotek
Eva Hultman
Eva Thorén Hultman
Apoteksgruppen

John Patrik Berlips
ApoEx
personbild
Fredrik Lindblad
Lloydsapotek
Freidoun Albertioni
Freidoun Albertioni
SOAF
Ebba Welander
Ebba Welander
Apotea
Kontakt:
+46 70 239 16 06

E-post:
info@sverigesapoteksforening.se

Besöksadress:
Regeringsgatan 60 B
111 56 Stockholm