Kvalitetsrådet

Kvalitetsrådet har till uppgift att samverka i kvalitetsfrågor till förmån för konsumenterna och branschen som helhet. Kvalitetsrådet diskuterar lagstiftning och andra offentliga regleringar samt hur branschen skall kommentera och driva opinionsbildning i dessa frågor.

Läs mer »

Kvalitetsrådet är sammansatt av representanter från medlemsföretagen i Sveriges Apoteksförening och har till uppgift att samverka i kvalitetsfrågor till förmån för konsumenterna och branschen som helhet. Kvalitetsrådet diskuterar lagstiftning och andra offentliga regleringar samt hur branschen skall kommentera och driva opinionsbildning i dessa frågor. Inga konkurrensbegränsande åtgärder diskuteras eller beslutas.

Kvalitetsrådets huvuduppgift är att behandla kvalitetsfrågor och regulatoriska frågor när det finns ett branschgemensamt intresse.

Huvudsyfte:

  • Verka för hög patientsäkerhet, kvalitet och kundnytta på den nya apoteksmarkanden
  • Skapa bästa möjliga förutsättningar för apoteksbranschen genom att påverka utveckling och tillämpning av regelverken inom kvalitetsrådets ansvarsområde

Aktiviteter för att uppnå detta:

  • Medverka i arbetet med en ny nationell GPP standard (Good Pharmacy Practice) och påverka utformningen av den internationella
  • Samordna kontakter med myndigheter, departement, sjukvård, läkemedelsindustri och grossister inom ansvarsområdet
  • Påverka utvecklingen av lagstiftning och myndighetsregelverk för att bl a möjliggöra modernare processer i apoteksbranschen
  • Utöver kvalitetsfrågor och regulatoriska frågor behandla gemensamma frågor inom säkerhetsområdet och hållbar utveckling inklusive miljö
  • Medverka i eller genomföra gemensamma utbildningsaktiviteter och annat expertstöd när ett uttalat behov finns inom kvalitet, regulatory, säkerhet och hållbarhetsfrågor för medlemsföretagen och dess medarbetare.
  • Bevaka området nationellt och internationellt och sprida information till medlemmarna
Karin Söderberg
Karin Söderberg
Kronans Apotek

Annika Svedberg
Apotek Hjärtat

Erik Thorsell
Apoteket AB
Birgitta Lange-Sjöblom
Apoteksgruppen
Eva Einarsson
Eva Einarsson
ApoEx

Samira Mirzaii
Ordförande
Lloydsapotek
Nahla Ali
Nahla Ali
SOAF

Frida Martinsson
Apotea
Kontakt:
+46 70 239 16 06

E-post:
info@sverigesapoteksforening.se

Besöksadress:
Regeringsgatan 60 B
111 56 Stockholm