Utbildningsrådet

Inom de kommande åren går apoteksbranschen stora utmaningar till mötes vad gäller säkerställandet av den farmaceutiska kompetensen ute på apoteken. Idag råder det redan farmaceutbrist i landet och marknaden fortsätter att växa. I tillägg till ovanstående problematik visar även kartläggningar på stora pensionsavgångar inom branschen fram till 2020.

Utbildningsrådet är sammansatt av representanter från medlemsföretagen i Sveriges Apoteksförening och har till uppgift att samverka i frågor som handlar om att säkra tillgången till farmaceutisk kompetens och behov inom branschen. Inga konkurrensbegränsande åtgärder diskuteras eller beslutas inom rådet.

Marie Bergsgård
Marie Bergsgård
Ordförande
LloydsApotek

Kenneth Hagsten
Apoteket AB
Åsa Lindberg
Åsa Lindberg
Kronans Apotek
Lena Karlsson
Lena Karlsson
Apoteksgruppen

Camilla Ås
Apotek Hjärtat
Sara Danielsson
Sara Danielsson
Apotea
Eva Einarsson
Eva Einarsson
ApoEx
Kontakt:
+46 70 239 16 06

E-post:
info@sverigesapoteksforening.se

Besöksadress:
Regeringsgatan 60 B
111 56 Stockholm