Prissättning

 

 Priset på olika läkemedel beror på vilket läkemedel det är och vilket regelverk som gäller

 

Läkemedel inom förmånen

Den stora majoriteten av alla läkemedel som skrivs ut på recept ingår i förmånssystemet som staten finansierar. Alla förmånsläkemedel kostar lika mycket på samtliga apotek i landet och ingår i högkostnadsskyddet.

 

Läkemedel utanför förmånen

Vissa läkemedel till exempel potensläkemedel och vissa p-piller är utanför förmånssystemet vilket innebär att läkemedelsbolagen är fria att själva bestämma pris. Det finns tre olika anledningar till att receptbelagda läkemedel inte ingår i förmånssystemet:

  • Staten anser inte att det är samhällsekonomiskt försvarbarat att finansiera läkemedlet
  • Staten har valt att plocka ut dem av prioriteringsskäl
  • Läkemedelstillverkarna har av strategiska skäl valt att locka ut produkterna ur förmånssystemet.

Receptfria läkemedel 

Det råder fri konkurrens vid prissättning av receptfria läkemedel, därför kan priserna variera och apoteken pressa priserna. Vissa receptfria läkemedel får säljas utanför apotek, men de får inte ge råd om läkemedel på samma vis som apoteken gör. Apotekens personal kan ge kvalificerade råd om korrekt användning av alla läkemedel.