Smartare regler sätter press på priser

1 oktober 2014

TLV presenterade 1 oktober en första rapport om läkemedel som inte ingår i förmånssystemet – och som således i slutänden inte betalas av staten – utan av landsting eller enskilda patienter. Frågan har aktualiserats eftersom det blivit allt vanligare att läkemedel inte kommer in i förmånssystemet, alternativt lämnar det. Ett sådant tydligt exempel fick vi under våren 2014 när läkemedelstillverkaren Meda valde att dra tillbaka en penicillinprodukt för barn ur förmånssystemet.

Sveriges Apoteksförening välkomnar TLV:s översyn. Av den första rapporten kan man konstatera att nästan inga av de problem som beskrivs genereras hos apoteken. Snarare stärks bilden av hur statlig överreglering gör det svårt för både patienter, förskrivare och apotek.

Hur man än vänder och vrider på saken kommer man aldrig runt grundfrågan: Vilka läkemedel är det som ska ingå i förmånssystemet och därmed till stor del finansieras via skattsedeln? Det rimliga är förstås att när staten drar sig tillbaka och bedömer att ett läkemedel inte är värt en subvention, bör staten inte heller i onödan reglera hanteringen av dessa läkemedel, vare sig det gäller priser, prisinformation eller pålagor på apotek, patienter och förskrivare.

Av TLV:s rapport kan man dra slutsatsen att väldigt många av de problem som beskrivs skulle lösas om staten lyfte förbudet för apoteken att byta en förskriven läkemedelsprodukt till en likvärdig. Ett förbud som ingen hittills riktigt har kunnat förklara bakgrunden till – och som i praktiken hindrar apoteken från att hjälpa patienterna att få lägre priser för läkemedel utanför förmånssystemet. Regelverket hindrar alltså effektivt priskonkurrens.

Det enda rimliga är att TLV och Läkemedelsverket omedelbart vänder sig till regeringen och reder ut hur detta bytesförbud kan hävas. Vi hävdar bestämt att det räcker med att Läkemedelsverket ändrar i sina föreskrifter, men om myndigheten själv anser att det krävs en lagändring måste en sådan komma till stånd så fort som möjligt. Vi ser inga som helst orsaker till att myndigheterna ska sitta passiva i denna fråga, som har stor betydelse för patienternas möjlighet att få rätt pris på de läkemedel som är utanför förmånen. Får apoteken byta, uppstår en valmöjlighet för patienten, och en prispress på läkemedlen.

Apoteken har under våren kommit överens om att priserna för läkemedelsvaror utanför förmånen ska publiceras på respektive apoteks hemsida. (Tidigare kunde man i vissa fall som kund vara hänvisad till att fråga om pris i butik eller via telefon.) Arbetet med att publicera priserna kommer att vara klart under året. Därmed är ännu ett problem som beskrivs undanröjt.

De övriga problem som TLV beskriver; svag priskonkurrens, svårigheter för förskrivaren och patienten att veta huruvida ett läkemedel ingår i förmånen eller inte, svårigheten för förskrivare att veta vad ett läkemedel kostar, äldres relativt sett lägre användning av internet, landstingens förmåga att följa upp sina kostnader för läkemedel utan förmån med mera, är alla problem som har med informationsöverföring och bristande IT-stöd att göra.

Apoteken tillhandahåller prisinformation. Apoteken har erbjudit IT-lösningar för att förbättra landstingens information kring sina kostnader. Apoteken fakturerar landstingen för smittskyddsläkemedel enligt TLV:s fastställda priser. Apoteken erbjuder en möjlighet till prispress på läkemedel utanför förmånen – om myndigheterna bara ser till att häva gällande bytesförbud. TLV ger information om vilka läkemedel som går in i och ut ur förmånen.

Den självklara slutsatsen blir därför: Reglera mindre och smartare. Och ha en förväntan på att förskrivar- och beslutsstöd i vården använder den information som är tillgänglig.

Henrik G Ehrenberg, chefsstrateg
Sveriges Apoteksförening