Apoteken kan stärka sin roll i vårdkedjan

Sedan apoteksmarknaden omreglerades 2009 har mångfalden av apoteksaktörer inneburit att farmaceutiska och hälsorelaterade tjänster exploderat i antal. Du kan ställa frågor om din medicinering och beställa läkemedelsgenomgångar. Du kan göra allergitester och kolla blodtrycket. Du kan få rådgivning kring rökavvänjning och viktnedgång. Ett antal apotek erbjuder en minivårdcentral, dit du utan tidsbokning kan vända dig för att få hjälp med ett antal enklare sjukdomar.

Ingen annan del av vården träffar medborgarna lika ofta som apoteken. Det är hit du söker dig för att hitta lindring och hjälp i egenvårdsavdelningen och det är hit du kommer när du fått ditt recept utskrivet. Vi är tillgängliga och hos oss arbetar landets läkemedelsexperter. Vi kan i än högre utsträckning avlasta primärvården, hjälpa människor i sin egenvård och bidra till en bättre folkhälsa.

Apoteken har möjlighet att erbjuda läkemedelsrelaterade tjänster så som strukturerade läkemedelssamtal och läkemedelsgenomgångar, vaccination eller att lära patienterna hur man bäst använder sin inhalator. Apoteken kan användas för rådgivning för att minska livsstilsrelaterad sjukdom på grund av rökning och övervikt.

För att apoteken ska kunna spela en större roll i vårdkedjan krävs framför allt en större medvetenhet om potentialen från vården och omsorgens sida, liksom en ökad betalningsvilja från både stat, vård och enskilda.

Sveriges Apoteksförening presenterar nu en Vitbok där vi vill lyfta fram möjligheterna som finns och få till en dialog mellan apotek, patienter, vårdprofession, vård- och omsorgsgivare och politiker. Omregleringen av apoteken är ingalunda färdig och de positiva effekterna kan bli än större än de redan är. Apoteken bör få en friare roll att bidra positivt till både service och hälsa för patienten – och till en mer effektiv läkemedelsanvändning och distribution.

Johan Wallér
Henrik G Ehrenberg

Sveriges Apoteksförening

Artikel publicerad i Göteborgs-Posten 23 januari 2013. Den hittar du här.

Vitboken kan du ta del av genom att klicka här.