Distansapoteket ApoEx godkänt av Läkemedelsverket

7 juli, 2010 -

2010-07-06 ApoEx har idag fått tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek. Det första apoteket beräknas öppna i augusti. ApoEx vision är att bli ledande i landet på distanshandel med läkemedel. En aktör som tänker nytt På en apoteksmarknad där många aktörer valt..

Läs vidare

Foxfarmaci får sitt första apotekstillstånd

24 juni, 2010 -

2010-06-23 – Pressmeddelande Efter ett år av hårt arbete erhöll på onsdagen Foxfarmaci AB, sitt första tillstånd att driva öppenvårdsapotek. Apoteket på Vasagatan 40 i Stockholm kommer inom kort att öppna upp sin receptexpediering. En lång resa i oplöjd mark..

Läs vidare

Nya apotek

17 juni, 2010 -

Apotekskunderna och samhället börjar nu kunna dra nytta av fördelarna som kommer av fri konkurrens på apoteksmarknaden. Den tydligaste positiva effekten av omregleringen är kundfokus eftersom nöjda och lojala kunder är en förutsättning för lönsamhet. Därför sker nu en rad..

Läs vidare

Sveriges Apoteksförening medlem i PGEU

15 juni, 2010 -

Mr Filip Babylon, President PGEU och Mr John Chave, Sercretary General PGEU Bruges, Belgien tisdag 15 juni 2010 Sveriges Apoteksförening har idag blivit invalda i den Europeiska apoteksorganisationen PGEU PGEU har som medlemmar nationella apoteksföreningar från samtliga EUs medlemsländer samt..

Läs vidare

Bättre kundservice med ny praxis

14 juni, 2010 -

PRESSMEDDELANDE 2010-06-10 En av effekterna av omregleringen av apoteksmarknaden är att möjligheten för enskilda apotek att se andra apoteks lagersaldo har upphört av konkurrensrättsliga skäl. Detta faktum har i vissa fall inneburit försämringar för kunder om ett läkemedel är slut..

Läs vidare

Förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek – Dnr 581:2010/507465

13 april, 2010 -

Sveriges Apoteksförening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade remiss och lämnar därför följande kommentarer. Sveriges Apoteksförening tillstyrker den föreslagna förändringen men vill dock framföra att det inte framgår av remissen om huruvida bolag som tidigare sänt in och..

Läs vidare

Förslag till föreskrifter om ändring i Tandvårds och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter om allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m m.

-

Sveriges Apoteksförening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade remiss och lämnar därför följande kommentarer. Sveriges Apoteksförening tillstyrker den föreslagna förändringen som öppnar en möjlighet att använda en temporär lösning för att underlätta för apoteken när det uppstår problem..

Läs vidare

Förslag till ändring i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

30 mars, 2010 -

Sveriges Apoteksförening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade remiss och lämnar därför följande kommentarer: Vi tillstyrker förslaget. Det är viktigt att samtliga läkemedel som expedieras på svenska apotek omfattas av likvärdiga försäkringsregler för kundernas bästa. Detta är av..

Läs vidare

Förslag till förordning om ändring i förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård för asylsökande

25 mars, 2010 -

Sveriges Apoteksförening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade remiss och lämnar därför följande kommentarer: Med den mindre ändring som görs i förordningen lämnas hela frågan om praktisk hantering vidare till Migrationsverket (MV). Detta innebär att frågan i grunden..

Läs vidare

Förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek dnr 581:2010 /501273

15 februari, 2010 -

Sveriges Apoteksförening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade remiss och lämnar därför följande kommentarer: Vi har inga invändningar mot de föreslagna ändringarna och anser att det är logiskt att öppenvårdsapotekens skyldigheter enligt förordningen om producentansvar för läkemedel både..

Läs vidare

Arkiv