Branschrapport 2012: Dags att diskutera apotekens roll i vårdkedjan

– Frågan om vad apoteken har för samhällsuppdrag och vilken funktion de fyller i vårdkedjan har blivit omregleringens allt viktigare fråga. Apoteken har samhällets uppdrag att arbeta för en god och effektiv läkemedelsanvändning och det är hos oss som landets läkemedelsexperter arbetar. Att säkra läkemedelskompetensen var en viktig del av omregleringen år 2009. Den frågan har dock fått allt för litet utrymme både i praktik och retorik. Det säger Johan Wallér, VD för Sveriges Apoteksförening, med anledning av att föreningen presenterar årets branschrapport.

– Apoteksbranschen har därför bestämt sig för att lyfta fram vår kompetens och tillgänglighet för att visa på den utvecklingspotential som finns för apotekens roll i vårdkedjan.

I den Vitbok som Sveriges Apoteksförening tagit fram återfinns exempel på vilka tjänster som apoteken arbetat med att ta fram och vilken utvecklingspotential som finns. Det handlar exempelvis om läkemedelsgenomgångar för patienter som äter många olika läkemedel och riskerar att få skador av, över- eller underkonsumera sina mediciner; hälsorelaterade stödprogram för viktminskning och för den som vill sluta röka; vaccinationstjänster och stödinsatser för att hjälpa patienter att använda sina läkemedel mer effektivt.

– Samtidigt pekar vi på att frågan om att stärka apotekens roll också är politisk. Vi är en del av en komplicerad och till stora delar offentligt finansierad vårdkedja. Läkemedel, läkemedelsanvändning, rådgivning och insatser för att förbättra folkhälsan är delar av ett större vårdpussel, där apoteken måste få utrymme och möjlighet att utveckla sin verksamhet och roll.

– Apoteken är just nu inne i ett spännande skede, med en stabilisering av verksamheten och en konsolidering av marknaden. Framöver kommer apoteken behöva tydliggöra sin roll och belysa utvecklingspotentialen i sin verksamhet. Det är vår förhoppning att politiker och vårdgivare ser och vill ta till vara de möjligheter som apoteken erbjuder inom vård och hälsa, säger Johan Wallér.

Summerar man branschåret 2012 ser vi en fortsatt ökning av antalet apotek, om än i saktare mak än under tidigare år, fortsatt högt förtroende från kunder som generellt är mycket nöjda med apotekens service, 300 000 kundbesök per dag, 78 miljoner expedierade recept, nya tjänster och en marknad som fortsätter förändras. De områden där apoteksbranschen har problem handlar om låga marginaler, fortsatt brist på farmaceuter och ett onödigt krångligt regelverk som försvårar apotekens möjligheter att förbättra patientsäkerhet, service och tillgängligheten till vissa läkemedel.

Branschrapporten kan laddas ned här.

För mer information, kontakta;
Henrik G Ehrenberg
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se
070-770 11 40