Breddning av apoteksutredning välkomnas av branschen

Apoteksbranschen välkomnar beskedet att regeringen ger utredaren Sofia Wallström mer tid och tilläggsdirektiv som öppnar upp för en översyn av generikamodellen.

– Vi hoppas att utredningen på allvar utvärderar hur vårt förslag till modifierad generikamodell kan användas för att förbättra patientsäkerheten och apotekens service till patienterna. Efter att tidigare ha fått beskedet att generikamodellen ligger fast, är det mycket glädjande att regeringen lyssnat på branschen och öppnar för förändringar. Det säger Johan Wallér, VD för Sveriges Apoteksförening.

Systemet för utbyte av läkemedel på apotek (generikamodellen) måste förändras i syfte att förbättra patientsäkerheten och apotekens möjligheter att förbättra sin service.

Dagens generikamodell innebär att myndigheten TLV varje månad tar ett nytt beslut om vilken läkemedelskopia som apoteken måste sälja. När drygt 1 000 varor ska bytas ut samtidigt på samtliga apotek i hela landet skapar det till logistikproblem, leveransproblem för läkemedelsföretagen och försvårar apotekens läkemedelsrådgivning. För patienterna innebär systemet att de riskerar att få sitt läkemedel utbytt varje gång de besöker ett apotek. Detta leder till osäkerhet för många patienter och leder till att minst 200 000 patienter varje år felmedicinerar.

– Det finns nu en fungerande apoteksmarknad. Låt då apoteksaktörerna använda sitt kunnande och ge dem makt att påverka exempelvis leveranser och lagerhållning. På en marknad är frihet alltid bättre än onödigt strikt reglering, menar Johan Wallér.

– Generikamodellen har sparat många miljarder åt skattebetalarna. Det är bra och denna vinst ska värnas. Vi hoppas att Sofia Wallström ska vara öppen för att pröva förändringar som gör modellen bättre för alla – patienterna, apoteken och skattebetalarna, avslutar Johan Wallér.

Läs mer om generikamodellen på http://www.medicinskapet.se

För mer information kontakta:
Henrik G Ehrenberg
070-770 11 40
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se

Om Sveriges Apoteksförening:
Sveriges Apoteksförening etablerades 2010 och är branschorganisationen för apoteksaktörer. Idag har Sveriges Apoteksförening 11 medlemsföretag som tillsammans driver över 99 procent av landets apotek. Apoteksföreningens främsta uppgift är att tillvarata och främja medlemmars branschintressen. Vi arbetar med att utveckla kvalitet, patientsäkerhet och företräder medlemsföretagen i kontakt med media, politiker, myndigheter, statliga bolag och andra beslutsfattare.