Hög kundnöjdhet på apotek – grund för utvecklad vårdroll

– Apoteksmarknaden fortsätter att leva upp till högst ställda förväntningar. Bara i år placerade sig apoteken bäst i SverviceScores mätning av kundernas upplevelse av olika branscher och i Nordic Brands mätning av varumärken låg tre apotek på topp-15-listan. I Sifos undersökning av kundnöjdheten fortsätter apoteken att ha stabilt höga värden. Andelen kunder som ger mätningens två högsta betyg var i slutet av 2013 hela 75 procent, en ökning från 70 procent året före.

Så sammanfattar VD Johan Wallér läget när han presenterar Sveriges Apoteksförenings branschrapport över apotekens utveckling under helåret 2013.

– Kundernas förtroende är en utmärkt grund för att låta apoteken utveckla sin roll i vårdkedjan. Det är en utveckling som pågår i hela Västvärlden, men som hittills gått Sverige förbi. Det är en förlorad möjlighet, menar Johan Wallér.

Vården står inför stora utmaningar. Innovativa terapier och ökad medvetenhet och kunskap om sin hälsa ställer tillsammans med en allt äldre befolkning och stora pensionsavgångar i vården nya frågor om vad vården ska prioritera och hur den ska organiseras. Det handlar förstås om ekonomiska prioriteringar, men också – och kanske viktigare – vilka delar av vårdkedjan som ska göra vad.

– Idag erbjuder apotek rådgivning kring egenvård, receptfria läkemedel, utökad läkemedelsrådgivning, en rad olika självtester, hälsosamtal, blodtrycksmätning, hörselkontroll, allergitester, vaccination, kartläggning av smärta och så vidare. En samlad önskan från branschen är att den kompetens som finns hos vår personal ska kunna användas ännu bättre i vårdkedjan. Närmast till hands ligger förstås att använda apotekens läkemedelsexperter till att göra mer kvalificerade läkemedelsgenomgångar än den som idag sker vid receptexpedieringen, säger Johan Wallér.

De senaste 20 åren har läkemedelsanvändningen hos äldre ökat med 60 procent. Samtidigt vet man att just många läkemedel som förskrivs till äldre är direkt olämpliga och risken för negativa och onödiga interaktioner ökar förstås ju fler läkemedel en person använder. Felaktig läkemedelsanvändning kostar samhället uppemot 20 miljarder om året och leder till onödigt lidande och lägre livskvalitet för den enskilde patienten. Tolv procent av svenskarna har råkat ut för sjuklighet som är relaterad till felaktig läkemedelsanvändning.

Sifo har frågat människor hur de ser på olika typer av vård- och hälsotjänster på apotek. Sifos undersökning visar att 93 procent av befolkningen vill se kvalificerad läkemedelsrådgivning på apotek.

– Vi menar att det borde ses som en fråga om patientmakt att den som är berättigad till en årlig läkemedelsgenomgång själv kan gå till ett apotek och få den genomförd som en del av sin vård – och att apotek kan ta initiativet att erbjuda en sådan, säger Johan Wallér.

Andra typer av läkemedelstjänster skulle också kunna hjälpa människor att få bättre följsamhet till sin terapi, med bättre hälsa för den enskilde och besparingar för statskassan till följd.

Sifos undersökning visar också att svenskarna välkomnar enklare vårdtjänster på apotek. 84 procent tycker att det vore naturligt att kunna mäta sitt blodtryck eller göra blodsockertest på apotek, 87 procent att få hjälp att sluta röka och 78 procent att göra allergitest. Nästan 70 procent svarar att de tycker att det är naturligt att kunna få enklare vård på ett apotek.

– Vi vill peka på att resurserna i vårdkedjan kan användas bättre, samtidigt som man stimulerar ett ökat personligt ansvar för hälsan. Apotekens fördelar borde användas bättre genom att stat och landsting inkluderade apoteken i sin strävan att förbättra tillgängligheten och stimulera till bättre folkhälsa. Apoteken kan erbjuda en ingång till vården som är mer tillgänglig och mångsidig än de som idag finns, avslutar Johan Wallér.

Hela branschrapporten kan laddas ned här.

För mer information, kontakta:
Henrik G Ehrenberg
070-770 11 40
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se