Kampanj för att utveckla apotekens roll i vårdkedjan

70 procent av svenskarna anser att det vore bra om det gick att få enklare vård på apotek. Sveriges apotek, med 9 000 apoteksmedarbetare som är experter på läkemedel och egenvård, skulle kunna ta en större roll i vårdkedjan och därigenom minska trycket på framförallt primärvården. Nu lanserar Sveriges Apoteksförening en kampanj för att lyfta fram kompetensen bland apoteksanställda och för att få fler att besöka apotek när de behöver hjälp och rådgivning.

Vården står inför stora utmaningar. Större medvetenhet och kunskap om sin egen hälsa i kombination med en allt äldre befolkning och stora pensionsavgångar innebär stora belastningar på vården. Det handlar dels om ekonomiska prioriteringar, men också vilka delar av vårdkedjan som ska göra vad. Apoteksföreningen lanserar nu en kampanj för att utveckla apotekens roll i vårdkedjan och för lyfta fram och bättre ta till vara den kompetens som finns hos apotekspersonalen.

– Närmast till hands ligger att använda apotekens läkemedelsexperter till att göra mer kvalificerade läkemedelsgenomgångar än den som idag sker vid receptexpedieringen. Detta blir allt mer viktigt, särskilt eftersom läkemedelsanvändningen bland äldre ökat kraftigt. Felaktig läkemedelsanvändning kostar samhället uppemot 20 miljarder om året och leder till onödigt lidande och sämre livskvalitet för den enskilde patienten, säger Johan Wallér VD Sveriges Apoteksförening.

Svenskar välkomnar enklare vårdtjänster på apotek. Enligt en undersökning från SIFO tycker 84 procent att det vore naturligt att göra blodsockertest och mäta blodtrycket på apoteket, 78 procent att göra allergitest, 70 procent att det vore naturligt att få enklare vård på apotek. I år placerade sig apoteken bäst i ServiceScores mätning av kundernas upplevelse av olika branscher och i Nordic Brands mätning av varumärken låg tre apotek på topp-15-listan.

– Kampanjen syftar till att lyfta fram kompetensen bland våra 9000 medarbetare som är experter på läkemedel och egenvård, och använda humor för att få fler att ser hur apotek kan hjälpa dem må bättre, vilket i förlängningen kan avlasta trycket på vården, säger Henrik Ehrenberg, chefsstrateg Sveriges Apoteksförening.

Filmer och humor för att få fler att besöka apotek
Svenskar har i genomsnitt fem minuter till närmsta apotek. Om fler skulle besöka apotek när de är krassliga skulle de få hjälp att må bättre snabbare. På Sveriges 1300 apotek arbetar 9000 medarbetarna med en gedigen kunskap om läkemedel och egenvård. De ger rådgivning om bra egenvård, hjälp att medicinera rätt och förutsättningar att må bättre. Sveriges Apoteksförening har tagit fram filmer om humoristiska misstag kring egenvård, för att få fler att se värdet i apotekens verksamhet. Titta på filmerna på www.sverigesapotek.se

”Din vän i nöden” visar vilken Facebook-vän som borde ta hand om dig när du är sjuk
Omtanke från vänner får oss att må bättre när vi är krassliga eller behöver piggas upp. ”Din vän i nöden” analyserar din Facebook-interaktion senaste månaden för att berätta vilken vän du interagerat mest med och som borde ta hand om dig när du är sjuk. Testet visar även antalet vänner du interagerat med, antalet interaktioner samt musik och filmer du helst konsumerar när du är sjuk. När omtanke inte räcker till för att må bättre – besök närmsta apotek. Testa Din vän i nöden genom att klicka här.

För mer information, kontakta:
Henrik G Ehrenberg, 070-770 11 40
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se