Remisser

Varje år svarar apoteksföreningen på ett stort antal remisser både från myndigheter och regeringskansliet. De flesta av branschens gemensamma remissvar finns här. 

Apoteksföreningens remissvar angående prissättning av utbytbara läkemedel

21 augusti, 2018 -

Apoteksföreningens remissvar angående TLV:s föreskrifter och allmänna råd om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m. Läs hela remissvaret här.

Läs vidare

Apoteksföreningens remissvar på Läkemedelsutredningens delbetänkande

16 februari, 2018 -

Sveriges Apoteksförening har idag lämnat in sitt remissvar på Läkemedelsutredningens delbetänkande Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel SOU 2017:87. Föreningen har begränsar sina kommentarer till de delar i betänkandet som behandlar öppenvårdsapotekens förhandlingsrätt, främst möjligheten att köpa in och sälja..

Läs vidare

Remissvar angående föreskrifter om licenser om lagerberedningar

-

Apoteksföreningens remissvar till Läkemedelsverket angående föreskrifter om licenser (LVFS 2008:1) och Läkemedelsverkets föreskrift om lagerberedningar (HSLF-FS 2016:5). Läs remissvaret här.

Läs vidare

Apoteksföreningens remissvar på utredningen ”Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel” SOU 2017:6

23 januari, 2018 -

I veckan har Sveriges Apoteksförening lämnat in remissvar på Apoteksmarknadsutredningens delbetänkande ”Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel” SOU 2017:6. Sveriges Apoteksförening ställer sig frågande inför att utredningen inte lägger fram förslag som faktiskt gagnar patienterna genom mer fördelaktiga läkemedelspriser. Förslaget bidrar..

Läs vidare

Remissvar utökade möjligheter till utbyte av läkemedel

30 oktober, 2017 -

Apoteksföreningens remissvar om utökade möjligheter till utbyte av läkemedel. Läs hela remissvaret här.

Läs vidare

Apoteksföreningen har inkommit med remissvar angående elektronisk förskrivning

27 oktober, 2017 -

Apoteksföreningen har inkommit med remissvar angående elektronisk förskrivning av humanläkemedel (S2016/06762/FS). Läs hela här.

Läs vidare

Remissvar på SOU 2017:15 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

20 juni, 2017 -

Idag har Apoteksföreningen lämnat in sitt remissvar till socialdepartementet på apoteksmarknadsutredningens betänkande Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden. Branschföreningen är positivt inställd till flera av utredningens förslag, men det finns också förslag som föreningen är kritisk emot. -Förändringar i 24 –..

Läs vidare

Remissvar: ”Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte”

3 april, 2017 -

Apoteksföreningens remissvar till Läkemedelsverket angående insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte. Läs hela remissvaret här

Läs vidare

Remissvar på nationella läkemedelslistan

31 mars, 2017 -

Apoteksföreningen har svarat på remiss angående Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista Läs remissvaret här.

Läs vidare

Remissvar angående ansökan om dispens för temporär behörighet

20 mars, 2017 -

Sveriges apoteksförening har skrivit ett remissvar till Läkemedelsverket angående dispens för temporär behörighet att färdigställa receptexpeditioner för apotekarstudenter. Läs remissvaret här.  

Läs vidare

Arkiv