Ny receptarieutbildning startar i Malmö

Redan till hösten kommer 50 studenter att ges plats på det nya programmet vid Malmö högskola. För studenterna väntar en ljus arbetsmarknad då det råder akut brist på farmaceuter i Skåne.

– Det känns bra att Malmö högskola nu startar en receptarieutbildning. Framtidens apotek, men även sjukvården, behöver kvalificerade farmaceuter som kan bidra till bättre läkemedelsanvändning och ge riktigt bra rådgivning, säger Tommy Eriksson, programansvarig för receptarieprogrammet vid Malmö högskola.

Skåne har under lång tid haft en akut brist på farmaceuter, vilket lett till svårigheter för apotek i regionen att lösa sin bemanning. En avgörande orsak är att regionen saknat en utbildning för farmaceuter.
– Att det nu erbjuds en ny farmaceututbildning i Skåne är oerhört roligt och från apotekens sida kommer vi under lång tid kunna erbjuda en ljus arbetsmarknad. Apotek kommer alltid behövas och vi har stora pensionsavgångar de kommande åren. Vi står redo att välkomna alla som vill bli läkemedelsexpert och jobba i ett serviceyrke där vård, hälsa och välbefinnande står i centrum, säger Robert Svanström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

Receptarieprogrammet är en treårig utbildning. Malmö högskola har haft ett nära samarbete med apoteksbranschen och vården för att den nya utbildningen ska vara modern och leda till kompetenser som efterfrågas på en marknad i förändring.

– Vi vill bidra med yrkeskunskaper som är hett eftertraktade på arbetsmarknaden, dessutom inom ett så viktigt område, säger Tommy Eriksson.

Arbetsmarknaden i Skåne

Sedan år 2009 har antalet apotek i Sverige ökat kraftigt, särskilt i områden där antalet apotek i förhållande till antalet invånare varit lågt. För fem år sedan hade Skåne 8,4 apotek per 100 000 invånare, vilket var mycket få jämfört med stora delar av landet. Förra året hade antalet apotek i Skåne ökat till 12,4 per 100 000 invånare, en 55 procentig ökning, samtidigt som öppettiderna på många apotek utökats avsevärt. Trots detta ligger Skåne fortfarande under riksgenomsnittet på 13,6 apotek per 100 000 invånare.

Läs mer om Receptarieprogrammet:

http://edu.mah.se/sv/Program/VGREP#Oversikt

För mer information:

Tommy Eriksson, programansvarig

http://www.nav.mah.se/person/id/AG1777

Tfn: 040 – 665 74 22

tommy.eriksson@mah.se

Robert Svanström, chefsfarmaceut

Sveriges Apoteksförening

Tfn: 070-521 12 56

robert.svanstrom@sverigesapoteksforening.se