Arkiv: 2012

Viktigt att alla uppträder seriöst

14 december 2012

– Det finns goda anledningar till att man måste ha tillstånd för att få handla med läkemedel. De regler som finns är till för att följas och utgör ett nödvändigt ramverk för att kunna ha kontroll över var läkemedel tar vägen. Det är i grunden en fråga om patientsäkerhet, säger Johan Wallér, VD för Sveriges Apoteksförening i en kommentar till att det misstänks att apotek utan tillstånd sålt läkemedel till andra än privatpersoner.

För att ett apotek ska kunna handla med läkemedel krävs ett partihandelstillstånd, vilket också många apotek har. Apotekstillståndet i sig ger apoteket rätt att sälja läkemedel till privatpersoner, men inte rätt att sälja läkemedel till andra företag, vilket nu Läkemedelsverket misstänker kan ha skett i enstaka fall.

– Enligt min uppfattning är det fullt rimliga krav som ställs på de apotek som vill ha ett partihandelstillstånd. Klarar man inte av att uppfylla kraven ska man som apotek definitivt inte bedriva partihandel, säger Johan Wallér.

– Jag förutsätter att det här inte rör sig om många apotek. Det är viktigt för hela branschen att apoteken uppträder seriöst. Apotekens roll är att bidra till en bättre läkemedelsanvändning och erbjuda en säker och tillgänglig distribution av läkemedel. Det kräver att vi uppträder seriöst i alla led och upprätthåller en god etik, avslutar Johan Wallér.

För mer information, kontakta;
Henrik G Ehrenberg
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se
070-770 11 40

På apoteken finns jobb till studenterna på Sacomässan

29 november 2012

Idag inleds Sacomässan och apoteksbranschen är på plats för att berätta om de möjligheter som finns för den som utbildar sig till farmaceut. Möjligheter som bekräftas i Sacos färska rapport över var jobben finns om fem år.

Redan idag är det på många håll i landet brist på personer med farmaceutisk utbildning och apoteken letar med ljus och lykta efter rätt personer att anställa. Inom kort kommer också en stor del av apotekens personal att nå pensionsåldern. År 2020 kommer en tredjedel av apotekens receptarier ha gått i pension.

Efter många år av apoteksmonopol har intresset att utbilda sig för och jobba på apotek minskat. Samtidigt är efterfrågan på utbildad personal stor på en ny, dynamisk och föränderlig apoteksmarknad.

– För att möta behovet av fler farmaceuter arbetar apoteksbranschen gemensamt för att lyfta yrkets möjligheter och få unga människor att upptäcka de utbildningar som finns. För den som har ett naturvetenskapligt intresse, eller ett intresse av att jobba med vård och hälsorelaterade frågor, är farmaceututbildningarna definitivt ett mycket attraktivt alternativ, säger Eva Glaumann, projektledare på Sveriges Apoteksförening.

– Vi vill uppmärksamma unga på vad apoteken har att erbjuda när de funderar på alternativa utbildningar och vill söka sig ut på arbetsmarknaden. Att vara på plats på Sacomässan blir då en självklarhet, säger Eva Glaumann.

Branschen har redan idag en i princip obefintlig arbetslöshet och löneutvecklingen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden varit god. I takt med att vården och politiker upptäcker problemen med felmedicineringar och ineffektiv läkemedelsanvändning ökar också intresset för farmaceuternas specialistkompetens och den kvalificerade roll som de spelar i vårdkedjan.

För mer information, kontakta;
Henrik G Ehrenberg
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se
070-770 11 40

Sveriges Apoteksförening är branschorganisationen för apoteksaktörer och har idag 11 medlemsföretag och omfattar nära 100 procent av landets 1 264 apotek.
Apoteksbranschen är en del av den svenska hälso- och sjukvården och ansvarar för en trygg och säker läkemedelsförsörjning i hela landet. I vår bransch arbetar människor med stor kunskap om läkemedel, läkemedelshantering, läkemedelsanvändning och hälsofrågor.

Apoteken välkomnar försök med strukturerade läkemedelssamtal

28 november 2012

Apoteken har en oersättlig roll att spela i arbetet med att förbättra svenskarnas läkemedelsanvändning. Sveriges Apoteksförening välkomnar därför det försök med strukturerade läkemedelssamtal på apotek, som regeringen idag presenterade som en del i den nationella läkemedelsstrategin.

– Strukturerade läkemedelssamtal bör resultera i bättre följsamhet till ordinerad läkemedelsbehandling, bättre behandlingsresultat, reducerade kostnader för felaktig läkemedelsanvändning och färre sjukhusinläggningar orsakade av läkemedelsrelaterade problem, säger Johan Wallér, VD för Sveriges Apoteksförening.

– Årligen genomförs runt 100 miljoner kundmöten på apotek. Vi träffar därmed medborgaren oftare än vården gör. Apoteken har samhällets mest tillgängliga och kunniga läkemedelsexperter. På lokal nivå finns redan ett starkt förtroende mellan apotek och medborgare liksom mellan apotek och förskrivare. Detta förtroende är det viktigt att använda på bästa sätt för att uppnå en bättre läkemedelsanvändning, påpekar Johan Wallér.

– Apoteken arbetar ständigt med att förbättra sin kundservice och utvecklar nya farmaceutiska tjänster. Att staten nu upptäcker potentialen i apotekens specialistkompetens och tillgänglighet är oerhört glädjande. Förhoppningsvis är det ett första steg mot en utveckling där farmaceutiska tjänster på apotek blir en än mer naturlig del i vårdkedjan. Det skulle leda till bättre vård och en effektivare läkemedelsanvändning, menar Johan Wallér.

Med hjälp av strukturerade läkemedelssamtal på apotek kan man öka läkemedelsnyttan på såväl individ- som gruppnivå. I samtal med patienten kan farmaceuten bidra till att förstärka förskrivarens intention med vald läkemedelsbehandling och stärka patientens egen roll för att uppnå ett gott behandlingsresultat. Att strukturerade läkemedelssamtal nu blir en nationell angelägenhet kommer också att öka kvalitet i de många individuella läkemedelsdialoger som redan idag genomförs på alla apotek. För samhällets del innebär det också en möjlighet att få en mer kostnadseffektiv läkemedelsbehandling.

För mer information, kontakta;
Henrik G Ehrenberg
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se
070-770 11 40

Läkemedel utanför läkemedelsförsäkringen skapar oro hos patienter

27 november 2012

Idag har SVT rapporterat om läkemedel som inte ingår i läkemedelsförsäkringen, men som ingår i systemet med utbyte av läkemedel på apotek, det så kallade generikasystemet.

Från apotekens sida rapporteras på morgonen om oroliga kunder som vägrar ta emot läkemedel som inte ingår i försäkringen. Situationen är problematisk både för patienter och apotek.

Apoteken är enligt lag skyldiga att lämna ut det läkemedel som myndigheten TLV utsett till månadens vara inom drygt 1 000 utbytesgrupper. Eftersom det är dessa produkter som apoteken ska sälja, är det också dem som vi försöker hålla i lager.

Antalet läkemedel som inte ingår i läkemedelsförsäkringen är relativt få, men kan röra produkter som är vanliga och därmed säljs till många patienter.

Om en kund inte vill ha ett läkemedel som är utanför försäkringen, kan apoteken byta till ett som är inom försäkringen. Då måste dessvärre kunden betala mellanskillnaden om man har möjlighet att få det läkemedel som står på receptet, alternativt hela kostnaden för en läkemedelskopia som inte står på receptet, eftersom detta då inte ingår i högkostnadsskyddet. Allt enligt gällande regelverk.

Dessvärre är läkemedel utanför läkemedelsförsäkringen ett gammalt problem som lagstiftaren hittills inte kunnat lösa. Apoteken har föreslagit förändringar av generikasystemet som skulle innebära att apoteken själva skulle kunna förhandla med läkemedelsleverantörerna och ställa villkor, exempelvis på att läkemedlet ska omfattas av försäkringen.

För mer information, kontakta;
Henrik G Ehrenberg
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se
070-770 11 40

Apoteksbranschen diskuterar framtida jobb med gymnasieelever

26 november 2012

Efter många år av apoteksmonopol har intresset för att utbilda sig för och jobba på apotek minskat. Samtidigt är efterfrågan på utbildad personal stor på en ny, dynamisk och föränderlig apoteksmarknad. För att öka intresset för de utbildningar som ger jobb på ett apotek, träffar Sveriges Apoteksförening gymnasieungdomar för att samtala om framtidens arbetsmarknad och vad som skulle väcka deras intresse för ett apoteksyrke.

Projektet sker i samarbete med Kunskapsskolans gymnasium och består av en workshop där eleverna får en introduktion och inblick i dagens arbetsliv. Det ger också eleverna en möjlighet att träffa och bygga relationer med en potentiell framtida arbetsgivare.

– Vår förhoppning är att samtalet med gymnasieeleverna ska ge oss kreativa lösningar för att nå unga. Vi vill uppmärksamma dem på vad apoteken har att erbjuda när de funderar på alternativa utbildningar och vill söka sig ut på arbetsmarknaden, säger Eva Glaumann, projektledare på Sveriges Apoteksförening.

En utbildning till farmaceut innebär att man kan få jobb i en av Sveriges riktiga framtidsbranscher. Slutet på årtionden av monopol kombinerat med att en stor grupp farmaceuter är på väg mot pension innebär att behovet är stort. Samtidigt har antalet sökande till landets farmaceutiska utbildningar de senaste åren varit allt för få. Detta vill apoteksbranschen göra något åt.

Branschen har redan idag en i princip obefintlig arbetslöshet och löneutvecklingen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden varit god. Just nu finns ett särskilt stort behov av receptarier. I takt med att vården och politiker upptäcker problemen med felmedicineringar och ineffektiv läkemedelsanvändning ökar också intresset för farmaceuternas specialistkompetens och den kvalificerade roll som de spelar i vårdkedjan.

Kontakt:
+46 70 239 16 06

E-post:
info@sverigesapoteksforening.se

Besöksadress:
Regeringsgatan 60 B
111 56 Stockholm