Arkiv: 2013

Apotekens budskap på Sacomässan: Hälsa – Mångfald – Framtid

27 november 2013

När Sacomässan på torsdag slår upp portarna på Stockholmsmässan i Älvsjö är apoteksbranschen på plats för att träffa blivande studenter.

– Hos apoteken finns det jobb för den som vill arbeta med vård, hälsa och välbefinnande. Efterfrågan hos våra medlemmar är stor på rätt utbildad personal redan idag och efterfrågan kommer att öka när stora personalgrupper snart når pensionsåldern. Det säger Robert Svanström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

Den rapport över arbetsmarknadens utveckling för akademiker som presenterades av Saco i tisdags bekräftar att apotek är en framtidsbransch där efterfrågan på farmaceuter kommer fortsätta vara stor.

– För oss är det viktigt att fler upptäcker att farmaceuten har många och varierande arbetsuppgifter och att det är omistligt för vårdkedjan att Sverige har engagerade och välutbildade läkemedelsexperter som vill vara med och hjälpa människor till hälsa och välbefinnande. Allt för många blivande studenter har en vag uppfattning om möjligheterna och utmaningarna som finns. Det vill vi ändra på, säger Robert Svanström.

Nyligen presenterades siffror som visar att trenden med fler förstahandsansökningar till de farmaceutiska utbildningarna håller i sig. För Sveriges apoteksaktörer är det viktigt att fortsätta arbetet med att locka nya medarbetare från de utbildningar som är viktiga för apoteken.

– Att träffa blivande studenter är både kul och utmanande. Vi som bransch har tillsammans med facken och professionens organisationer och nätverk ett ansvar att lyfta farmacin och säkra kompetensen på läkemedelsområdet, avslutar Robert Svanström.

Välkommen att besöka apoteksbranschens monter, CO1:43, på Sacomässan. Vi finns strax innanför entrén, där farmaceuter från apoteken träffar studenter och pratar om vad yrket och utbildningen skulle kunna innebära för just dem.

Välkommen att också besöka de seminarier som föreningen håller i.
Torsdag klockan 10 i sal T2
Fredag klockan 10 i sal T2

För mer information, kontakta Robert Svanström:
070-52 11 256 eller robert.svanstrom@sverigesapoteksforening.se

Fortsatt ökat söktryck till farmaceutiska utbildningar

20 november 2013

Intresset för landets farmaceutiska utbildningar fortsätter att öka. Det välkomnas av apoteksbranschen, där fler apotek och fler arbetsgivare innebär en stor efterfrågan på personer som vill jobba på apotek med läkemedel, hälsa och välbefinnande.

– Det är fantastiskt roligt att fler upptäcker att apoteken är en del av vårdkedjan och att arbetet innebär en stimulerande möjlighet att hjälpa svenskarna till bättre läkemedelsanvändning, bättre hälsa och välbefinnande. Den positiva trenden från föregående termin håller i sig och de som nu utbildar sig till farmaceut får tillgång till en arbetsmarknad där arbetslösheten i princip är obefintlig och där du är efterlängtad av arbetsgivarna. Det säger Robert Svanström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening och ansvarig för utbildningsfrågor.

Sveriges Apoteksförening har under två år satsat på att få upp intresset för de utbildningar som är viktiga för branschen. Satsningen fortsätter i nästa vecka, då apoteksbranschen finns med på Sacomässan för att träffa blivande studenter.

– Vi vill presentera en framtidsbransch inom vård och hälsa. Apoteken bedriver en kvalificerad verksamhet som kräver välutbildad personal som i sin vardag hjälper kunderna till ett bättre liv. Det är stimulerande och vårdnära, vilket fler nu upptäckt. Det är förstås otroligt roligt, avslutar Robert Svanström.

Utvecklingen för antalet förstahandssökande till landets farmaceutiska utbildningar ser ut som följer:
Utbildning till receptarie ökar totalt med 36%
Karlstad, campus +45%
Karlstad, distans +64%
Uppsala +44%
Göteborg +41%
Umeå, lokal studiegrupp +44%
Umeå, distans +33%
Linnéuniversitetet, distans +55%
Linnéuniversitetet, campus +11%

Apotekarprogrammet ökar totalt med +15%
Göteborg +12%
Umeå +21%
Uppsala +14%

Det ökade söktrycket har också inneburit att betygskraven ökar på alla utbildningar utom på Linnéuniversitetets campusutbildning, som sjunker något från en tidigare relativt hög nivå.

Apotekspromenad i Linköping: Apoteken har utvecklingspotential som resurs i vårdkedjan

18 november 2013

Sveriges Apoteksförening har idag tillsammans med miljöpartisterna Annika Lillemets, riksdagsledamot från Östergötland och Margareta Fransson, gruppledare i landstinget, besökt apotek i Linköping för att se hur den fyra år gamla apoteksmarknaden utvecklas.

– Apoteken är den aktör i vårdkedjan som oftast träffar patienterna. Hos oss jobbar landets läkemedelsexperter och vi ger rådgivning om vård, hälsa och välbefinnande. Om den resursen användes bättre än idag skulle det vara ett betydande steg framåt i att skapa bättre patientsäkerhet och förbättra livskvalitén för väldigt många. Vi är redo att anta uppgiften och hoppas att riksdag, regering och landsting är redo att ge oss den, säger Johan Wallér, VD på Sveriges Apoteksförening.

Tack vare omregleringen har tillgängligheten till apotek och apotekstjänster ökat dramatiskt. Apoteken i Sverige har en unik specialistkunskap kring läkemedel – hur de påverkar kroppen och hur olika läkemedel fungerar tillsammans. När en patient använder flera läkemedel samtidigt kan de slå ut effekten av varandra och orsaka allvarliga biverkningar eller skador. Särskilt känslig är frågan när det kommer till de äldre som på grund av många olika sjukdomar också är beroende av flera olika läkemedel. Felaktig läkemedelsanvändning innebär onödigt lidande för den enskilde och kostar samhället mellan 10-20 miljarder kronor per år.

En av utmaningarna för att ytterligare stärka både tillgängligheten till läkemedel och patientsäkerheten kretsar kring frågan om läkemedelskopior – så kallad generika. Säkerhetsproblemen är idag stora genom att patienter ständigt tvingas byta läkemedel, samtidigt som det är svårt för apoteken att hålla vissa läkemedel i lager. Särskilt problematiskt blir det för äldre personer i behov av ett stort antal läkemedel. Det har också blivit allt mer tydligt att prispressen inte är så effektiv som den skulle kunna vara. Apoteken vill därför genomföra förbättringar av modellen.

– Vårt samhälle står inför stora utmaningar i en allt äldre befolkning, färre förvärvsarbetande och färre som arbetar i vården. Om samhället ska klara denna utmaning måste alla resurser användas bättre, även läkemedelsspecialisterna och hälsorådgivarna som idag arbetar på landets apotek. Apoteken kan förbättra läkemedelsanvändningen och avlasta primärvården, avslutar Johan Wallér.

Fakta om apotekssituationen i Östergötland
– Antalet apotek har gått från 47 stycken före omregleringen till dagens 64, vilket motsvarar en ökning på runt 36 procent.
– Antalet apotek i Linköping har gått från 16 till 20 stycken, en ökning med 25 procent.
– Antalet invånare per apotek har minskat från 9 087 invånare per apotek till 6 885 invånare per apotek (minus 2 202), att jämföra med rikets genomsnitt på runt 7 400 invånare per apotek.

För närvarande finns följande aktörer med öppenvårdsapotek i Östergötland:
– Apoteket AB 17
– Apotek Hjärtat 17
– Apoteksgruppen 13
– Kronans apotek 13
– Cura apoteket 4

Fakta om apoteksmarknaden i Sverige efter omregleringen
– Det finns idag omkring 350 fler apotek jämfört med före omregleringen.
– Öppethållandet har gått från i genomsnitt 42 timmar/vecka till 53 timmar/vecka, en ökning som utöver tillkomsten av nya apotek motsvarar öppethållandet hos 330 ”gamla” apotek. Sett till öppethållande har alltså omregleringen lett till motsvarande ca 780 ”nya apotek”, om man jämför med det genomsnittliga öppethållandet per apotek före omregleringen. Det totala öppethållandet har ökat med 73 procent jämfört med före omregleringen.
– Nya apotek har öppnat över hela landet. Det har också öppnat nya apotek där det aldrig tidigare funnits apotek – Älmsta och Insjön (men även till exempel apotekslösa centrum som Hovsjö, Rågsved och Aspudden).
– Apotekstätheten har gått från 10 000 invånare/apotek (näst sämst i Europa efter Danmark) till cirka 7 400 invånare/apotek (snittet i Europa ligger på 4 000)
– Idag finns runt 30 olika apoteksaktörer – stora och mindre kedjor, enskilda entreprenörer, småföretagargrupperingar, privata och statliga ägare. Totalt finns runt 200 entreprenörsdrivna apotek i landet.
– Sveriges Apoteksförening bedömer att cirka 1 000 nya jobb har skapats på den omreglerade marknaden. I och med att det tillkommit fler aktörer har också arbetsmarknaden inom apoteksbranschen blivit mer diversifierad och personal har nu möjlighet att välja bland flera arbetsgivare.

För mer information kontakta:
Henrik G Ehrenberg, 070-770 11 40
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se

Se debatt om framtidens apotek i efterhand

23 oktober 2013

Hur kan apotekens roll i vårdkedjan stärkas, hur kan den farmaceutiska kompetensen bättre tillvaratas och vad blir nästa reform för att fortsätta utvecklingen av apotekens roll? Det och många andra frågor fick de politiska partierna svara på när Sveriges Apoteksförening, Sveriges Farmaceuter och Apotekarsocieteten den 22 oktober arrangerade en debatt om framtidens apotek.

Här kan du se debatten i efterhand.

Panelen ser ut som följer:
Anders W Jonsson (c), ordförande i Socialutskottet

Lena Hallengren (s), vice ordförande i Socialutskottet

Anders Andersson (kd), ledamot i Socialutskottet
Metin Ataseven (m), ansvarig för apoteksfrågor, Socialutskottet

Barbro Westerholm (fp), ansvarig för apoteksfrågor, Socialutskottet
Agneta Luttropp, (mp) ledamot i Socialutskottet

Eva Olofsson (v), ledamot i Socialutskottet

Debattledare:
Fredrik Hed, medicinjournalist

Debatt om framtidens apotek

18 oktober 2013

Hur kan apotekens roll i vårdkedjan stärkas, hur kan den farmaceutiska kompetensen bättre tillvaratas och vad blir nästa reform för att fortsätta utvecklingen av apotekens roll? Det och många andra frågor hoppas vi besvaras när Sveriges Apoteksförening, Sveriges Farmaceuter och Apotekarsocieteten arrangerar en debatt om framtidens apotek.

Den 22 oktober samlas riksdagspartiernas ansvariga för apoteksfrågor för att blicka framåt och debattera framtidens apoteksmarknad.

Debatten går av stapeln klockan 18.00 på Apotekarsocieteten i Stockholm och är redan fullsatt. Den som vill följa debatten kan ändå göra det via webben på http://web22.abiliteam.com/ability/show/khcichp/apotekarsocieteten20131022/speed.asp

Panelen ser ut som följer:
Anders W Jonsson (c), ordförande i Socialutskottet

Lena Hallengren (s), vice ordförande i Socialutskottet

Anders Andersson (kd), ledamot i Socialutskottet
Metin Ataseven (m), ansvarig för apoteksfrågor, Socialutskottet

Barbro Westerholm (fp), ansvarig för apoteksfrågor, Socialutskottet
Agneta Luttropp, (mp) ledamot i Socialutskottet

Eva Olofsson (v), ledamot i Socialutskottet

Debattledare:
Fredrik Hed, medicinjournalist

För frågor, vänligen kontakta:
Henrik G Ehrenberg, Sveriges Apoteksförening
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se, 070-770 11 40

Clary Holtendal, Sveriges Farmaceuter
clary.holtendal@sverigesfarmaceuter.se, 070- 939 99 06

Birgitta Karpesjö, Apotekarsocieteten
Birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se, 070-814 12 71

Kontakt:
+46 70 239 16 06

E-post:
info@sverigesapoteksforening.se

Besöksadress:
Regeringsgatan 60 B
111 56 Stockholm