Apoteksbranschen

  • Apoteken har varje år över 120 miljoner kundbesök, vilket motsvarar
    cirka 330 000 kundbesök om dagen.
  • Idag finns det ca 1 400 apotek vilket är en ökning med 52 % sedan omregleringen av apoteksmarknaden.
  • Varje dag expedieras ca 240 000 recept på apotek. Över 95 % av receptkunderna får alla sina läkemedel direkt när de kommer till apoteket. Resterande läkemedel beställs och för att kunna expedieras enligt den s-k- 24- timmars regeln.
  • Nya apotek har öppnat där det aldrig tidigare funnits apotek. Exempelvis i Insjön och Älmsta men även till exempel i Rågsved i Stockholm och Hovsjö i Södertälje. 91 % av Sveriges befolkning har inte längre än 10 minuter till närmaste apotek och 78 % har mindre än fem minuter till ett apotek. Trots att antalet apotek i Sverige har dubblerats de senaste åren så har Sverige fortfarande en låg apotekstäthet om man jämför med andra europeiska länder (enbart Danmark och Nederländerna har lägre apotekstäthet räknat antal apotek per 100 000 invånare).
  • Idag finns en stor variation av apoteksaktörer både på nätet och fysiska butiker runt om i landet. Det handlar både om stora och mindre kedjor, enskilda entreprenörer, småföretagargrupperingar, privata ägare och statliga ägare.
  • Apoteksbranschen omsätter över 41 miljarder kronor per år.
  • Ca 11 500 människor arbetar på apotek i Sverige. Ca 60 % av de anställda är farmaceuter (apotekare eller receptarier), 24 % är apotekstekniker och 19 % övrig personal.

Ja till uppdrag vi tror på. 

Därför tackar vi bara ja till uppdrag vi tror på – och nej till de vi inte tror på. Därför rekryterar vi utifrån ett mångfaldsperspektiv. Därför har vi kollektivavtal, och medarbetarrepresentant i styrelsen. Därför uppmanar vi våra medarbetare ta ställning i angelägna frågor. Därför kommer vi också göra det själva, med egna förändringsprojekt.

Vi tror på:

Mer makt till fler
Reform Society vill bidra till ett mer jämlikt, jämställt och hållbart samhälle. Eller, kortare uttryckt: ett bättre samhälle, som är mer jämlikt, jämställt och hållbart.

Reformoptimism
Reform Society är en rörelse i ständig rörelse. Vi tror på reformering, förändring, och hela tiden. Av vårt samhälle, men också oss själva. Därför bygger vi inte en traditionell byrå som styrs av traditionella byrånormer och hierarkier. Istället bygger vi en federation med starka entreprenörer och fristående byråer. På så sätt får vi många motorer för att driva utveckling och förändring.

<3 Engagemang
Genom att inte tumma på våra värderingar och aktivt delta i samhällsdebatten kan vi åstadkomma mer. Vi vågar påstå att vi kan förändra världen på det sättet. Därför uppmuntrar vi alla som jobbar på Reform Society att ta ställning och engagera sig i vad de tycker är viktigt. Dessutom tackar vi bara ja till uppdrag vi tror på, och tar ställning genom att driva egna projekt i eget namn. Utan engagemang för det vi gör och hur vi gör det – inget Reform Society.

Uppåt, framåt, tillsammans.
Låter det vi gör, eller hur vi gör det, intressant? Säg hej!