Rapporter

Rapport om läkemedelslager i Sverige nu och då 

Ansvaret som försvann

Läs hela rapporten här

 

Rapport om tillgänglighet till läkemedel på apotek 

Finns mitt läkemedel på apoteket? 2019

Läs hela rapporten här

 

Utvärdering av Seniorveckan 2019

Läs hela rapporten  här

 

Forskningsrapport om prissamordning på den svenska generikamarknaden 

Kostnader och risker med förlängda perioder av periodens vara? 2018

Läs hela rapporten här

 

Rapport om farmaceutiska tjänster på apotek

Hur ser det ut i andra länder? 2016

Läs hela rapporten här

 

Rapport om direktexpediering på apotek

Resultat från enkätundersökning av drygt 73 000 receptkundbesök på 148 apotek, 2015

Läs hela rapporten här