Myter och fakta

Det florerar både sanna och falska påståenden om apotek. Här har vi samlat både fakta och myter om apotek. 

Varför har läkemedel blivit dyrare?

Vissa läkemedel har gått ner i pris och andra har gått upp. Många receptfria läkemedel finns numera även som billigare alternativ vilket har medfört lägre priser. Priserna på receptbelagda läkemedel som staten betalar beslutas av läkemedelsbolagen och myndigheten TLV. Receptbelagda läkemedel som staten inte betalar avgörs främst av läkemedelsbolagen samt av det apotek som säljer läkemedlet. Apoteken redovisar sina priser på sina hemsidor.

 

Erbjuder svenska apotek några tjänster?

Förutom att sälja och ge råd om läkemedel och varor kopplat till hälsa och läkemedel så erbjuder många apotek olika typer av tjänster. Det kan vara blodtrycksmätning, läkemedelssamtal, allergitester och vaccinering.

Vad kan apotekens personal om läkemedel?

Över hälften av alla apoteksanställda är högskoleutbildade farmaceuter med apotekar- eller receptarielegitimation. En fjärdedel av personalen är yrkesutbildade apotekstekniker och har hög kunskap framför allt om receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter. Personal på apotek ger därför kvalificerade råd om både läkemedelsanvändning och egenvård. Att personalen dessutom rekommenderar andra produkter är ofta kopplat till de besvär som kunderna söker hjälp för.

Saknar Sverige läkemedelslager efter omregleringen?

Det finns centrallager av läkemedel i Sverige. Det stora lagret av läkemedel finns hos läkemedelsdistributörerna, dessa räcker generellt för 3 – 4 månader. Leveranser sker varje vardag till alla apotek i hela landet. Vanliga läkemedel finns normalt på lager på apotek så att det räcker i 1 till 2 månader. Ett genomsnittligt apotek säljer i genomsnitt 1 200 olika läkemedel varje månad och har ett lager på 2 400 olika artikelnummer.

Omregleringen påverkade inte lagerhållningen på centrallagren. Både före och efter omregleringen så var det läkemedelstillverkarna som bestämde hur stort lager man skulle ha av ett visst läkemedel. Sverige har relativt stora läkemedelslager.

Före omregleringen hade Apoteket AB uppdrag att hålla beredskapslager. Den krisberedskapen har delvis monterats ned och ingen aktör har sedan omregleringen gett något apoteksföretag i uppdrag att hålla krisberedskap för att försörja varken försvarsmakten eller allmänheten vid kris och krig med läkemedel.

Varför är apotekens hyllor proppade med annat än läkemedel?

Apoteken anpassar sitt utbud efter vad kunderna vill ha. Av tradition säljer apotek produkter med fokus på hälsa och välbefinnande, ofta är dessa produkter allergivänliga eller parfymfria. Eftersom många har stort förtroende för apoteken och dess personal så vill allt fler köpa andra varor på apotek och utbudet ökar efter efterfrågan. Läkemedel är apotekens kärnverksamhet och prioriteras inte ner på grund av att apoteken också säljer andra efterfrågade varor.

Vilka läkemedel säljer mest?

Det bäst säljande receptläkemedlet 2018 var Humira tätt följt av Epclusa. Det bäst säljande receptfria läkemedlet var Alvedon.

Har apoteken förvandlats till pressbyråer?

Idag ser apoteken lite annorlunda ut än vad de gjorde innan marknaden omreglerandes 2009. Apotekens försäljning av varor kopplade till egenvård och välbefinnande har ökat, men läkemedel står för 85 procent av apotekens omsättningen. Antalet apotek har ökat och öppettiderna likaså. En annan förändring är att vissa receptfria läkemedel nu även får säljas i annan handel, det är dock enbart apotek som får ger råd om läkemedelsanvändning.

Hur mycket omsätter apoteken?

2018 omsatte Sveriges öppenvårdsapotek över 45 miljarder kr och hela apoteksmarknaden omsatte 57 miljarder kr. Företagens samlade vinster ligger under 3%.

 

 

Ägs apoteken numera av bolag i skatteparadis?

Landets apotek ägs av både stora och mindre kedjor, enskilda entreprenörer, småföretagargrupperingar, privata ägare och svenska staten. Ca 80 ägs av entreprenörer som har ett eller ett par apotek. Runt 380 apoteks ägs av staten. Övriga drivs av kedjor som alla har stabila och långsiktiga ägare.

Varför har apoteken inte mina läkemedel på lager?

I genomsnitt expedieras ca 96 % av alla receptbelagda läkemedel direkt när kunden kommer till apoteket. Trots att det idag är ovanligt med vanliga läkemedel så lyckas apoteken hålla relevanta läkemedel i lager. År 2018 såldes ca 12 000 unika läkemedel, det är en ökning med 8 % sedan 2014. Av dessa har ett genomsnittligt apotek 2 400 olika receptbelagda läkemedel på lager och säljer i genomsnitt 1 200 läkemedel varje månad. Det innebär att apoteken vanligtvis känner till sin kundkrets behov och anpassar lager efter efterfrågan. Mer ovanliga läkemedel eller ovanlig styrka eller beredningsform hålls normalt inte på lager. De beställs när kunden efterfrågar och kommer normalt efter 24 timmar. Det är ovanligt med vanliga läkemedel. Över 60 % av alla läkemedel såldes i en eller färre per apotek under året under 2018. Läs mer om detta r.

 

Nya apotek öppnar bara i storstäder?

Sedan omregleringen 2009 har över 50 % nya apotek tillkommit. Alla län i Sverige har fått nya apotek. Flest apotek öppnas där det finns få apotek eller inga apotek. Alla län har fått fler apotek. Apotekstätheten per invånare är högst i Jämtland och Västerbotten och lägst i Södermanland och Västra Götaland.

Läggs apotek i glesbygd ner?

Antalet apotek i glesbygd har inte minskat de senaste åren. I några orter har apoteksombud ersatt apoteket. Andra har fått sitt första apotek. Sedan omregleringen har samtliga kommungrupper fått fler apotek förutom glesbygdskommuner som har samma antal apotek som före omregleringen. Den vanligaste anledningen till att apotek i glesbygd läggs ner beror på den stora bristen på utbildade farmaceuter. Ett apotek får inte håll öppet utan en farmaceut på plats. Det är också vanligt att apotek läggs ner när t.ex. en närliggande vårdcentral läggs ner och kundunderlaget därmed försvinner.

Är det apotekens affärsmodell att inte ha läkemedel i lager?

Apoteken lever på att sälja läkemedel. Samhället ersätter inte apoteken fullt ut för att expediera läkemedel, därför är alla apotek beroende av att sälja andra varor. Om inte apoteket har det läkemedel som en kund efterfrågar på lager så väjer ofta kunden att gå till ett konkurrerande apotek eller att handla på nätet. Om apoteket beställer hem ett läkemedel som sedan inte hämtas ut så får apotket ofta stå för hela kostnaden. Det är därför en dålig idé att inte har efterfrågade läkemedel på lager. Detta är dock en stor utmaning för apotek eftersom få läkemedel är vanliga. Många läkemedel är väldigt dyra för apoteken och kräver t.ex. kylförvaring, dessa finns nästan aldrig i lager utan behöver beställas dagen före.

 

Hur många besöker ett apotek varje dag?

Varje år har apoteken runt 120 miljoner kundbesök,  330 000 om dagen. Knappt 40 % är kunder som hämtar ut förskrivna läkemedel. Varje år tar apoteken emot och behandlar över 87 miljoner recept, 240 000 om dagen.

Varför vill apoteken alltid sälja på mig annat än vad min läkare skrivit ut?

Ett av apotekens grunduppdrag är att upplysa och genomföra generiskt utbyte av läkemedel när det finns alternativ. Varje månad beslutar myndighetenTLV om vilket läkemedel som har lägst pris just då och ska bytas till. Detta gäller för ca 1 300 olika läkemedelsgrupper.

Vad förde omregleringen med sig för gott för mig som kund?

Det mesta har utvecklats åt rätt håll för apotekskunderna under de senaste tio åren. Antalet läkemedel som expedieras direkt när kunden kommer till apotek är något högre än tidigare, trots att vanliga läkemedel har blivit allt mer ovanligt. Över 50 % fler apotek har öppnats, öppettiderna har blivit längre och e-handeln har utvecklats enormt. Många apotek har ökat försäljningen av apoteksnära produkter som kunderna önskar. När Sifo mäter kundnöjdheten så ger 80 % betyg fyra eller fem och 98% betyg tre till fem på en femgradig skala.

 

Varför har inte apoteken större lager så att det finns om läkemedel tar slut?

När ett läkemedel inte går att få tag på hos leverantören så kallas det att läkemedlet är restnoterat. Att ett läkemedel inte går att få tag på kan ha många olika orsaker. Tack vare att apoteken kan byta läkemedel till andra generiska läkemedel så hjälper ofta apoteken till att lösa problem när läkemedel tar slut. Apoteken kan dock inte hålla lager av läkemedel som riskerar att ta slut. Problemet är inte att apoteken har för små lager av kritiska läkemedel utan att de levereras i för små mängder till Sverige.

Varför säljer man senap, saffran och lakrits på apotek?

Apoteken har en lång tradition av att sälja senap, saffran, lakrits och salmiak. Förr i tiden sågs många av dessa produkter i medicinskt syfte som läkemedel.

Varför får apotek äga vårdgivare men inte läkare äga apotek?

Enligt lag 2009:366 om handel med läkemedel så får läkare äga apotek, men inte vara majoritetsägare. Anledningen är att det inte ska finns några incitament mellan den som förskriver och den som säljer läkemedel – eller tvärt om. Apoteken och vårdgivarna måste alltid samarbeta med varandra. Ur patienternas perspektiv så är problemet snarare för lite kommunikation mellan olika delar av vårdkedjan.