Verksamhet

Sveriges Apoteksförening bildades 14 december 2009 då man också antog föreningens stadgar. Styrelsen fattade samtidigt beslut om att samtliga medlemsföretags högsta beslutande person skulle ingå i styrelsen som skulle bestå av minst sex och maximalt tolv personer.

Stadgar för Sveriges Apoteksförening

Servicebolag

Till Sveriges Apoteksförening har vi knutit ett helägt dotterbolag SA Service AB som utför tjänster åt föreningens medlemmar.

Styrelsen
SA Service ABs styrelse består av 8 ledamöter.

Personal
Johan Wallér, Verkställande direktör
Lisa Stern Ödmark, Chefsstrateg
Johan Davidson, Chefsekonom
Robert Svanström, Chefsfarmaceut

Vad får du för din serviceavgift? (PDF) »

Kontakt:
+46 70 239 16 06

E-post:
info@sverigesapoteksforening.se

Besöksadress:
Regeringsgatan 60 B
111 56 Stockholm