Tillgänglighet till läkemedel på apotek

 95 % av recepten expedieras direkt på apotek 

 

 

Att det läkemedel som behövs finns tillgängligt när det behövs kan ibland vara avgörande för läkemedelsbehandling. Svenska apotek har bra lagernivåer och rutiner för att snabbt beställa läkemedel som inte finns på lager. 95 procent av recepten expedieras direkt på apotek när kunden kommer in. Läs vår studie om direktexpedieringsgraden.

Anledningen till läkemedel inte finns tillgängliga på apotek varierar. Nedan följer en beskrivning av de vanligaste orsakerna:

  • De flesta läkemedel är ovanliga – endast 10 % av alla olika läkemedel som säljs varje månad är så vanliga att över hälften av apoteken säljer minst en förpackning. Även läkemedel mot stora folksjukdomar kan vara ovanliga då de varierar i styrka och storlek.
  • Fler dyra läkemedel – gruppen dyra läkemedel har ökat under senare år. Att lagerhålla dyrare läkemedel är större kostnad för apoteken. Många läkemedel måste kylförvaras och om dessa inte säljs står det enskilda apoteket för kostnaden.
  • Restnoterade läkemedel – en allt vanligare situation är att läkemedel tar slut hos läkemedelsföretagen. Problem med så kallade restnoteringar har ökat under senare år och problematiken finns över hela Europa. Det är ingenting som apoteken rår över. En restnotering kan pågå i några få dagar upp till flera år. Ofta hjälper apoteken kunderna med lösningar när de drabbas av restnoterade läkemedel genom att om möjligt erbjuda annat likvärdigt läkemedel.

Apotekens roll för att öka tillgängligheten till läkemedel

 

  • Branschöverenskommelse att se varandras lager – apoteken hjälper sina kunder att hitta läkemedel på andra apotek. Det görs bland annat via FASS.se eller genom att man kontaktar andra apotek. Läs branschöverenskommelsen här.
  • Utveckling av tjänster – de flesta apotek har idag e-handel som ofta är centraliserade stora apotek vilket innebär en större möjligheter att ha fler varor på lager. Det finns även abonnemangs- eller prenumerationstjänster som innebär att apoteken håller reda på när det är dags att beställa och leverera  läkemedlet.

 

Apoteken tjänar på att expediera läkemedel direkt

En myt som lever kvar är att efter omregleringen så är apoteken mer intresserade av att sälja andra varor än att expediera läkemedel. Att inte expediera läkemedel direkt är ett merarbete för apoteken. Om kunden inte kommer tillbaka och hämtar ut läkemedlet riskerar man att ha beställt hem ett läkemedel som sedan inte blir sålt och apoteket tvingas stå för kostnaden. Att hänvisa en kund till konkurrenten är inte heller en affärsidé som fungerar. Allt talar för att apoteken i största möjliga mån vill hjälpa sina kunder så snabbt och bra som möjligt.