Tjänster på apotek

 

Förutom att expediera recept och sälja egenvårdsprodukter utför apoteken olika tjänster. De flesta av dessa får du som kund gratis på apotek.

 

 

Expediera recept 

Att expediera ett recept är mer än att bara sälja ett receptbelagt läkemedel – det är en tjänst som apoteken utför. Tjänsten innebär bland annat att en farmaceut kontrollerar receptet och ger råd till kunden.

 

Rådgivning – med eller utan recept 

På apoteken ges också rådgivning om läkemedel och egenvård till kunderna. En del av rådgivningen inom egenvården går ut på att hitta rätt produkt men ibland innebär rådgivningen att kunden hänvisas till annan vård.

 

Farmaceutiska tjänster – på försök!  

Med farmaceutiska tjänster menas vanligtvis tjänster med fördjupad rådgivning kring läkemedel eller dess användning. Det är ett vanligt inslag i många länder där det också subventioneras av samhället. Det är ofta tjänster som underlättar för kunderna att komma ihåg att ta sina läkemedel eller att använda dem på rätt sätt. I Sverige har denna typ av tjänster inte tidigare ersatts av samhället men nu pågår ett projekt som ska utvärdera om det ska finnas offentligt finansierade tjänster.

Ett policylabb för farmaceutiska tjänster

Apoteksbranschen arbetar tillsammans med TLV i projektet som ska utvärdera farmaceutiska tjänster. Arbetet bedrivs i ett policylabb. Tillsammans undersöker vi och testar olika tjänster för att se om de fungerar bra och hur en ersättning till apoteken skulle kunna gå till. I policylabbet tittar vi också på olika juridiska frågor, samverkar med övriga hälso- och sjukvården och vilka regelverk som behöver ändras. Läs mer om TLV:s uppdrag och arbete här.

Tjänster som testas

Under de närmaste åren kommer apoteksbranschen testa flera olika tjänster. Under våren 2022 kommer vi testa och utvärdera en tjänst som vi kallar Inhalationsvägledning. Till hösten 2022 kommer tjänsten Medicinstart att testas. Apoteksbranschen arbetar också med flera nya typer av tjänster som vi hoppas kunna testa inom kort.