Hem

 

Branschrapport 2018

Apoteksbranschen fortsätter att växa både i omsättning och antalet apotek. 2017 fanns 1412 apotek i Sverige vilket är en ökning med 52 procent sedan omregleringen 2009. Antalet apotek har stadigt ökat sedan omregleringen och gör det även 2017, men tillväxttakten har mattats av.

Den mest tydliga trenden under 2017 är att e-handeln har vuxit i betydelse på flera sätt. En dramatisk skillnad från tidigare år att e-handeln nu står för tre fjärdedelar av branschens tillväxt och nästan 95 procent av volymen, även om det totalt handlar om låga siffror.

I årets branschrapport redogörs för första gången branschens sammantagna arbete med läkemedel och miljö. Särskilda insamlingskampanjer, extra kundpoäng och andra kampanjer har uppmärksammat kunderna på att återlämna överblivna läkemedel till apotek. Resultatet blev att 2017 samlade apoteksbranschen totalt in hela 1 200 ton läkemedel.

 


PRESSMEDDELANDEN

REMISSER

DEBATT

Tre filmer om oss

Branschrapport 2017

statistik2017Apoteksbranschen fortsätter att växa och vidareutvecklas. Under 2016 öppnades netto 34 nya apotek i Sverige, idag finns 1392 apotek. Sedan omregleringen 2009 har antalet apotek ökat med 50 procent. Den största förändringen i apoteksbranschen de senaste åren är den snabbt växande e-handel. Sedan hösten 2015 erbjuder alla apotekskedjor e-handel och andelen av omsättningen som kommer från e-handel växer i branschen. » Visa alla rapporter

Sveriges Apoteksförening

Sveriges Apoteksförening är branschorganisationen för apoteksaktörer som tillsammans driver cirka 1390 apotek över hela landet. Läs mer »