Etik och kvalitet

Apoteksbranschen består av en mångfald av aktörer. Vi har därför kommit överens om ett antal olika ställningstaganden som redovisas nedan.

 

Etisk plattform
Den etisk plattformen utgör en gemensam utgångspunkt för hur apoteksverksamhet ska bedrivas. Utöver dessa kan respektive medlem även ha egna kompletterande etiska riktlinjer för sin verksamhet.
Etisk plattform apoteksbranschen

God apotekssed, GPP
Apoteksmarknaden består av en mångfald aktörer och det bedrivs farmaceutisk verksamhet inom vården. Det är viktigt att all personal har ett gemensamt arbetssätt och praxis. Den svenska GPP:n baseras på en internationell standard formad av Världshälsoorganisationen, WHO och FIP, den internationella farmaceutfederationen. Ta del av GPP:n här: GPP 2015.

Branschens riktlinjer för försäljning av paracetamol 
Apoteksbranschen har en gemensam överenskommelse om hur ansvarsfull försäljning av paracetamol bör ske. Syftet med överenskommelsen är att minska risken för felaktig användning av paracetamol. Läs hela överenskommelsen här. 

Överenskommelse om läkemedelsförsäkringen
Alla apotek anslutna till Sveriges Apoteksförening avstår från att ingå avtal med parallellimportörer av läkemedel som inte är med i den svenska Läkemedelsförsäkringen. Detta är innebörden av den branschöverenskommelse som slutits. Läs mer om överenskommelsen här.

Vitbok
Apoteken är en mycket viktig del i vårdkedjan, och kan bli än mer betydelsefull om branschen, politikerna och vårdens aktörer samverkar bättre. Apoteksföreningen har tagit fram en Vitbok som är tänkt att bjuda in till en bred diskussion om apotekens roll i samhället. Vitboken hittar du här Vitbok